Asystentka programu. Socjolożka i animatorka kultury, doktorantka w ISNS UW oraz absolwentka specjalizacji animacja kultury w IKP UW,  badaczka m.in. ślubów humanistycznych, trendu do niekupowania, partycypacji obywatelskiej czy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, autorka projektów Marsz na trawę!Projekt Warszawianka. Uczestnicząc w warsztatach Centrum zdecydowała się na stworzenie w ISNS UW Inicjatywy Otwieracz, której jest liderką. Obecnie, już w Centrum, zajmuje się działaniami na rzecz promowania Open Access.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo