Jesteś tu:   Centrum Cyfrowe

Re-use. Ostatecznie całkiem drogo…

Ile maksymalnie może kosztować jeden skan lub fotografia cyfrowa zapisane na nośniku cyfrowym? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 lipca 2016 aż 172 zł. Jedna strona odbitki odbitki lub wydruku czarno-białego została wyceniona na 25 zł. Przeprowadzona w ostatnich latach digitalizacja zasobów sztuki i dziedzictwa polskich instytucji kultury, zwłaszcza muzeów, jest ogromną szansą na demokratyzację dostępu do kultury. Dlatego też od samego początku dyskusji na temat tej regulacji apelowaliśmy o ustalenie stawek w wysokości, która nie będzie zniechęcała do ponownego wykorzystywania zasobów dziedzictwa narodowego. Nie udało się – pozostaje nam mieć nadzieję, że poszczególne muzea ustalą ceny na poziomie odpowiadającym  rzeczywistym kosztom.

Edward_OkunÌ81_-_Wojna_i_my_1923

Edward Okuń, „Wojna i my”, domena publiczna

 

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ISP) przewiduje w art. 18 możliwość pobierania opłat za udostępnianie ISP przez muzea – stąd też rozporządzenie MKiDN w tej sprawie. Argumenty, które przedstawialiśmy na etapie konsultacji publicznych, zostały potraktowane jako nieistotne. Uważamy jednak, że dyskusja o kosztach zarówno dostępu, jak i ponownego wykorzystywania zasobów dziedzictwa narodowego jest jedną z istotniejszych w kontekście otwartej kultury. (więcej…)

Uwagi Centrum Cyfrowego do dokumentu Kierunki Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji

W nawiązaniu do przedstawionego projektu dokumentu dotyczącego Kierunku Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji, przedstawiliśmy swoje stanowisko dotyczące zaangażowania Ministra Cyfryzacji w prace nad Jednolitym Rynkiem Cyfrowym.

Pełna treść stanowiska wraz z naszymi postulatami dostępna jest w formacie PDF.

W dokumencie widoczne jest mocne zaangażowanie Ministra w regulacje dotyczące infrastruktury związanej z nowymi technologiami. Naszym zdaniem równie ważne jest powiązanie kwestii infrastrukturalnych z regulacjami dotyczącymi prawa własności intelektualnej, w szczególności z prawem autorskim oraz z regulacjami obowiązującymi w środowisku cyfrowym. Wynika to z faktu, że zagadnienia te w bezpośredni sposób wpływają na tak ważne obszary jak działalność pośredników internetowych, wykorzystanie danych i funkcjonowanie europejskiej chmury obliczeniowej, text and data mining, rozwój i działalność start-upów, kierunek zmian w edukacji cyfrowej. Dlatego też niezbędne jest, by Minister Cyfryzacji aktywnie uczestniczył w debacie nad kierunkiem zmian prawa autorskiego, gdyż debata ta ma we współczesnym świecie decydujący wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa cyfrowego. Rozumiemy, że podmiotem właściwym dla kwestii reformy prawa autorskiego jest MKiDN, jednak w kontekście cyfrowego charakteru systemu prawa autorskich i wpływu, jaki reforma prawa autorskiego może mieć na nowe technologie, uważamy że niezbędna jest współodpowiedzialność Ministra Cyfryzacji za ten proces.

Kserokopia #40 (13-22 lipca)

W tym numerze Kserokopii piszemy o przypadku naruszenia warunków licencji Creative Commons, wolności panoramy, alternatywnych modelach finansowania kultury i roli Youtube’a w kształtowaniu muzycznego rynku. Zachęcamy również do przeczytania artykułów dotyczących wyroku w sprawie granic cenzurowania wyników wyszukiwania, druku 3D oraz tego, jak Pokemony wspierają cyfrowe dziedzictwo.


Kserokopie
Creative Commons to PEWNE prawa zastrzeżone

Decyzja o udostępnieniu utworu na licencji Creative Commons nie oznacza wcale, że utwór można wykorzystywać w każdy sposób. Wikipedia Włochy pozwała organizatorów festiwalu Festival delle Resistenze. Na stronie internetowej festiwalu można było znaleźć nieopisane zdjęcia z Wikipedii – sprawa zakończyła się ugodą, a organizatorzy przyznali, że  naruszyli warunki licencji. O sprawie pisze ArsTechnica.

Wolność panoramy – różne stanowiska

Od dawna postulujemy wprowadzenie dozwolonego użytku panoramy (również komercyjnego) na terenie całej Unii Europejskiej. Dział badawczy Parlamentu Europejskiego przygotował zestawienie materiałów dotyczących tego zagadnienia – bardzo ciekawa publikacja z perspektywy zapoznania się z różnymi argumentami widocznymi w dyskusji.

Prawo autorskie a wyszukiwarki internetowe

Czy wyszukiwarki internetowe mogą wpływać na wyniki wyszukiwania, jeśli linki mogą dotyczyć treści naruszających prawo autorskie? Pozytywna odpowiedź na to pytanie jest marzeniem wielu posiadaczy praw majątkowych (nie mylić z autorami), na szczęście sąd w Paryżu miał w tej sprawie zgoła inne zdanie. Francuska organizacja zbiorowego zarządu, SNEP, chciała zakazać wyszukiwania fraz składających się z nazwisk najpopularniejszych artystów i słowa “torrent”. O uzasadnieniu tej decyzji można przeczytać na blogu IPKat. (więcej…)

Strona 20 z 276« Pierwsza...10...1819202122...304050...Ostatnia »

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo