Jesteś tu:   Centrum CyfroweProjektyOtwarta kultura

Centrum Cyfrowe pomaga instytucjom kultury wdrażać nowe, otwarte modele dzielenia się cyfrowym dziedzictwem kultury. W tym celu, w ramach programu Otwartej Kultury, realizuje szeroką gamę projektów adresowanych do sektora kultury. Wyrastają one z przekonania, że rosnące znaczenie nowych technologii wywiera wpływ zarówno na samą wewnętrzną działalność i zarządzanie instytucją, jak i realizowanie przyjętej przez nią misji oraz budowanie relacji z odbiorcami i opiekę nad posiadaną kolekcją oraz jej upowszechnianie. Z tego względu, wypracowanie spójnego modelu funkcjonowania instytucji w przestrzeni cyfrowej, uwzględniającego wszystkie aspekty prowadzonej przez nią działalności, staję się niezbędnym warunkiem rozwoju instytucji GLAM w XXI wieku.

 

 

 

Icon created by Björn Andersson from the Noun Project

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo