Poszukujemy osoby na stanowisko specjalistki / specjalisty ds. otwartej edukacji

Poszukujemy osoby zainteresowanej tematyką cyfrowej oraz otwartej edukacji, z doświadczeniem w pracy z różnymi organizacjami edukacyjnymi oraz indywidualnymi edukatorami.

Miejsce pracy: Warszawa

Wymiar pracy: pełen etat, na umowę o pracę

Czas przyjmowania zgłoszeń: 9 maja 2017 do godz. 17.00

W Centrum Cyfrowym od kilku lat wdrażamy w Polsce otwartą edukację, opartą na idei swobodnego dostępu i dzielenia się zasobami edukacyjnymi. Jesteśmy aktywnym członkiem Koalicji Otwartej Edukacji. Nasza praca skupia się na ocenie polityk publicznych i przepisów prawa oraz proponowaniu lepszych, nowoczesnych rozwiązań ułatwiających dostęp do wiedzy i edukacji. Od dwóch lat działamy nie tylko w Polsce, ale także w Europie – w tym roku zaczęliśmy tworzyć sieć organizacji działających na rzecz otwartej edukacji w Europie Środkowej i Wschodniej.

Szukamy osoby, która będzie się zajmować wdrażaniem w praktyce idei otwartej edukacji, poprzez realizowanie wzorcowych projektów oraz edukowanie o otwartej edukacji. Będzie ona wspierać nasze działania w zakresie polityk publicznych. Działania będą realizowane przede wszystkim w Polsce, docelowo chcemy jednak zaangażować nowego pracownika także we współpracę zagraniczną.

Profil stanowiska

Specjalista/tka ds. otwartej edukacji jest kluczowym członkiem zespołu otwartej edukacji, współpracującym bezpośrednio z dyrektorem Centrum Cyfrowego. Zadania obejmują:

 • promowanie idei otwartej edukacji w środowisku edukacyjnym: w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych i wśród indywidualnych edukatorów;
 • realizowanie projektów pilotażowych, demonstrujących potencjał otwartej edukacji;
 • budowanie wokół Centrum Cyfrowego i Koalicji Otwartej Edukacji społeczności otwartych edukatorów.

Głównymi obszarami merytorycznymi są: nowoczesne technologie w edukacji, prawo autorskie w edukacji, licencje Creative Commons, otwarte zasoby edukacyjne, innowacje edukacyjne, kompetencje cyfrowe.

Zakres odpowiedzialności:

 • realizacja działań edukacyjnych popularyzujących otwartą edukację – przede wszystkim chcielibyśmy realizować regularne webinarium na ten temat;
 • opracowanie koncepcji promocji otwartej edukacji wśród edukatorów i jej wdrożenie;
 • stworzenie społeczności edukatorów wdrażających model otwartej edukacji;
 • współpraca przy kształtowaniu ogólnej strategii otwartej edukacji w Centrum Cyfrowym;
 • prowadzenie bieżącej współpracy z zewnętrznymi ekspertami edukacyjnymi;
 • realizacja powierzonych działań w projektach, odpowiedzialność za ich terminowe i jakościowe wykonanie;
 • planowanie i realizacja pilotażowych projektów edukacyjnych;
 • współpraca przy realizacji działań na poziomie europejskim i międzynarodowym.

Nasze oczekiwania:

 • znajomość środowiska edukacyjnego, kontakty z edukatorami, instytucjami i organizacjami edukacyjnymi;
 • wcześniejsze doświadczenie w pracy w organizacji lub instytucji edukacyjnej, na stanowisku związanym z działaniami animacyjnymi, edukacyjnymi lub budowaniem społeczności;
 • znajomość tematyki kompetencji cyfrowych, technologii w edukacji, innowacji edukacyjnej z wykorzystaniem technologii;
 • bardzo dobre umiejętności pisania tekstów o różnym charakterze, przeznaczonych dla odbiorców o zróżnicowanym poziomie zrozumienia opisywanej tematyki;
 • przynajmniej podstawowa znajomość tematyki otwartej edukacji (nie wymagamy dobrej znajomości prawnych aspektów otwartej edukacji);
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, pozwalająca na swobodną komunikację w tym języku;
 • doświadczenie w samodzielnym realizowaniu projektów skierowanych do środowiska edukacyjnego (np. szkoleń lub działań animacyjnych dla innych edukatorów);
 • umiejętność samodzielnego projektowania i realizowania zadań, przy wsparciu innych pracowników Centrum.

Profil kandydata / kandydatki

W Centrum Cyfrowym oczekujemy zarówno sprawności organizacyjnej jak i  otwartej głowy. Szukamy osoby samodzielnej, komunikatywnej i nie bojącej się występować publicznie, posiadającej własne pomysły na działania edukacyjne, zorganizowanej, lubiącej rozwiązywać problemy i pracować w zespole; szukającej praktycznych rozwiązań i potrafiącej przełożyć plany na rzeczywistość budżetową. Szukamy kogoś, kto nie boi się wyzwań i jest zmotywowany do działania na rzecz zmiany społecznej.

Na proponowanym stanowisku widzimy osobę, która ma doświadczenie pracy z szeroko pojętym systemem edukacji (formalnej, nieformalnej lub pozaformalnej), chcąc jednocześnie ten system rozwijać i zmieniać. Szukamy kogoś, kto sam do pewnego stopnia jest edukatorem, potrafiącym animować i edukować innych.

Jesteśmy wymagającą organizacją – dużo dajemy swoim pracownikom i pracownicom i dużo bierzemy w zamian. Do naszego zespołu szukamy osób, które na co dzień zwiększają swoją wiedzę, nie boją się podejmować zadań, których wcześniej nie wykonywały i które uczą się na błędach.

Ponieważ każdy jest PRowcem swojego obszaru, zatrudniamy ludzi, którzy potrafią rozmawiać z przedstawicielami różnych środowisk, są otwarci i wrażliwi na potrzeby innych, ale także asertywni i dyplomatyczni.

Co oferujemy:

 • wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze, z początkowym okresem próbnym (3 miesiące);
 • wysokość wynagrodzenia zależna od doświadczenia kandydata/tki;
 • pracę w zróżnicowanym, zmotywowanym i dobrze współpracującym zespole;
 • uczestnictwo w działaniach krajowych i międzynarodowych umożliwiających kontakt z czołowymi organizacjami i specjalistami w dziedzinie  otwartej i cyfrowej edukacji;
 • dostęp do wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń i innych narzędzi zwiększających umiejętności i dających dostęp do największych ekspertów w ww. dziedzinach;
 • możliwość rozwoju zawodowego i nabywania nowych umiejętności w jedynej w swoim rodzaju organizacji, która dąży do prawdziwej i trwałej zmiany społecznej w edukacji;
 • pracę w organizacji szanującej różnorodność i wspierającej potrzeby pracowników, którzy są rodzicami (elastyczny czas pracy, możliwość częściowej pracy z domu).

Rekrutacja

 1. Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych do 9 maja 2017 do godziny 17.00 na adres rekrutacja@centrumcyfrowe.pl
 2. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

 

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo