Jesteś tu:   Centrum Cyfrowe2012

otwarty rząd – linki – 21 grudnia 2012

  • Podczas ostatniej tegorocznej sesji, holenderski parlament wezwał rząd do proaktywnej otwartości. Do tej pory rząd holenderski publikuje informacje, o które został poproszony, parlament chciałby, by publikowanie stało się domyślnym działaniem.
  • Rosja zdecydowała się na przystąpienie do Partnerstwa Otwartego Rządu. Dokumenty z tym związane oraz wstępna wersja Planu Działania dostępne są w sieci.
  • Rząd Wielkiej Brytanii zainwestuje 8 miliardów funtow w ciągu najbliższych dwóch lat, by wspomóc instytucje publiczne w otwieraniu danych, by stworzyć nowe możliwości ich komercyjnego wykorzystania.
  • Grupa zarządzająca serwisem data.gov potwierdziła, że trwają prace nad przestawieniem serwisu na całkowicie otwarte oprogramowanie. Sercem nowego Data.gov będzie współtworzony przez Amerykanów i Hindusów projekt OGPL.

    Filadelfia publikuje informację o przestępczości. Interaktywna mapa pozwala na sprawdzenie przestępczości w ciągu ostatnich 30 dni, dostępne są też dane archiwalne (od 2006 roku) w formie do ściągnięcia.

  • OKFN planuje prace nad przeglądem licencji związanych z otwartymi danymi i ich zgodnością z Definicją Otwartej Wiedzy (OKD).

Poland as a case study in the history of the anti-ACTA protests

People in Poland went to the streets to protest ACTA because they had the experience of communism – said Glynn Moody at the international IP and the Public Interest conference in Rio de Janeiro.

Moody described the events in Poland as a turning point in the battle against ACTA, citing Michał “rysiek” Woźniak.

The history of the anti-ACTA movement tells us how to show civil disobedience. It all starts in the Internet where people share information and rally towards a common cause. Thanks to the Internet and sending hundreds of  thousands of e-mails to the government and the parliamentary representatives the Poles were able to make the authorities listen to their voice and change the attitude towards the ACTA agreement. The NGOs had an important part to play – partially due to the fact that they organized some of the actions undertaken, but most notably because of their expertise and constant communication with the government. Poland became an example for people all around Europe to use social media as a mean to organize themselves and take to the streets. Apart from that they started sending e-mails to their representatives in the EU parliament to demand them to vote against ACTA. One might say that it was Poland that made Europe avoid the agreement.

Comments all over the world notice the fact that apart from Poland other post-communist societies were active during the protests. However that theory might be far-fetched. We are proud that we can hear positive remarks about Poland and the ACTA case even in Brasil, but we think that a comparison between the ACTA protests and the heritage of the pro-democtratic movements (notably the Polish “Solidarność”) is not accurate. The relation comes to mind quickly and looks like great PR but is very far from the truth. The leaders of the protests did not take part in anti-communist protests, they were not subject to repression, they weren’t jailed. Needless to say that hat’s for the best. However there are even more differences: the anti-ACTA protests are a sign of the change in social movements that are becoming more and more post-political (one could clearly see that in the strong commitment to the “no logo” rule), non-hierarchical (no formal leaders, just networks). It was also technology that attributed to this change.

But it’s much more important to point to the series of events that took place in the beginning of 2012 than to history, which Woźniak does. But it’s also very important to understand the fact that the protests had a very strong anti-government background with the dominance of activists with a right-wing political alignment.

But letting go of the analogy to history is much more important because focusing on the past blurs both the real changes that took place and the understanding of the fact that it was a new and unique event. The Poles did not use the methods they applied during the era of the “Solidarność” civil rights movement – they created frames for a social movement of the XXI century. The youth simply caught up using facebook and went on to organize a protest. One of the organizers of the 15-thousand march in Kraków, Kuba Danecki (born 1989) – who now works at Centrum Cyfrowe – said “I was actually surprised how many people came to the Main Square. We just called people in using facebook.”

But the real challenge for all of us is to understand how to replicate the success of the Polish anti-ACTA struggle in the fight against other threats to civil rights in the digital world.

Elastyczność Prawa Autorskiego: międzynarodowy projekt otwierający dozwolony użytek

O międzynarodowych działaniach, które umożliwiłyby wprowadzenie elastycznych rozwiązań dotyczących dozwolonego użytku chronionych utworów –dyskutowano podczas konferencji Global Congress on Intellectual Property and Public Interest w Rio de Janeiro.

Dozwolony użytek (międzynarodowo określany jako ograniczenia i wyjątki prawa autorskiego, czyli limitations and exceptions (L&E)) umożliwia korzystanie z utworów w interesie społecznym bez konieczności uzyskiwania każdorazowej licencji i płacenia wynagrodzenia. Z utworów można korzystać w celu użytku osobistego, w celach edukacyjnych, naukowych, religijnych i innych (więcej o dozwolonym użytku w analizie Centrum Cyfrowego). Niektóre z przypadków dozwolonego użytku są zadziwiająco szczegółowe, jak na przykład zezwolenie na korzystanie z utworów w celu naprawy lub prezentacji sprzętu lub zezwolenie na prezentację dzieła w celu promocji wystawy publicznej.

Za każdym z tych przepisów stoi jakaś konkretna potrzeba społeczna. Dlatego w polskim prawie autorskim mamy kilkanaście (lub więcej w zależności od przyjętego kryterium) przypadków dozwolonego użytku, a dyrektywa Unii Europejskiej o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym przewiduje około 20 możliwości dla wprowadzenia dozwolonego użytku.

Wiadomo, że prawo zwykle nie nadąża za rzeczywistością i w przyszłości zapewne trzeba będzie wydłużać listę. Nie mówiąc już o tym, że już widać, że prawo nie przewidziało jak korzystać się będzie z utworów w dobie Internetu i przepisy o dozwolonym użytku prywatnym wymagają dostosowania do rzeczywistości cyfrowej/potrzeb społeczeństwa informacyjnego.

Stąd dla regulacji prawnych zjawisk dynamicznych, takich jak korzystanie z utworów w sieci, bardziej elastyczne i efektywne są tak zwane otwarte normy. Nie wyliczają one poszczególnych przypadków a jedynie zawierają ogólne wskazówki interpretacyjne.

W drugim dniu Global Congress on IP and Public Interest miała miejsce premiera tekstu właśnie takiej modelowej otwartej normy dotyczącej dozwolonego użytku. Powstała we współpracy akademików z Washington University z grupa kilkudziesięciu międzynarodowych ekspertów w dziedzinie prawa autorskiego. Przygotowany tekst ma służyć jako wzór dla organizacji i osób wspierających zmiany w prawie autorskim na rzecz poszerzenia dozwolonego użytku.

Klauzula jest zatytułowana „Wyjątki: Prawo do korzystania z chronionych utworów” i brzmi:

„Poza przypadkami wyraźnie określonymi przez prawo, można korzystać z utworu w interesie publicznym, ekonomicznym ,społecznym bądź kulturalnym , jeżeli pozostaje to w bezpośrednim związku z tym celem i nie godzi w słuszne interesy uprawnionego z praw autorskich, biorąc pod uwagę prawa autorów, użytkowników, osób trzecich oraz interes publiczny”.

Norma wraz ze wskazówkami interpretacyjnymi jest dostępna na stronie InfoJustice. Opublikowany tekst jest propozycją do rozważenia przy wprowadzaniu przepisów na poziomie krajowym, ale jednocześnie wezwaniem do włączenia do prawa autorskiego otwartych norm dotyczących dozwolonego użytku w celu uelastycznienia tego reżimu tak, aby nie blokował postępu kultury i innowacyjności.

Centrum Cyfrowe uczestniczyło w premierze i przyłącza się do międzynarodowych działań promujących otwarta klauzulę.

Strona 1 z 5512345...102030...Ostatnia »

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo