otwarty rząd – linki – 28 kwietnia 2012

1. Crowdfounding („finansowanie społecznościowe”, czyli zbieranie funduszy na określone projekty czy działania organizacji lub pojedynczych osób przy pomocy internetowych mikropłatności) staje się na świecie coraz bardziej popularny. Na przykład organizacja Access Info Europe, zajmująca się przejrzystością i dostępem do informacji publicznej, już pod koniec ubiegłego roku chwaliła się sukcesami tej metody zbierania dotacji. Natomiast w Polsce ten sposób finansowania działalności obywatelskiej jest utrudniony przez przestarzałe prawo (ustawa o zbiórkach publicznych z 1933 roku). Sporo na ten temat pisze w swoim serwisie Vagla. Pod koniec marca 2012 powstało Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Crowdfundingu”, którego celem jest m.in. działanie na rzecz zmiany przepisów tak, aby ułatwić społecznościowe finansowanie inicjatyw obywatelskich.

2. Podsumowanie realizacji wniosków o dostęp do informacji publicznej w Wielkiej Brytanii w 2011 roku podsumowuje Guardian Data Blog. Liczba zapytań rosła w latach 2005-2011 o ok. 4% rocznie, a w ubiegłym roku ponad 90% odpowiedzi zostało udzielonych w ustawowym czasie. A z polskiego podwórka – jak donosi Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej wreszcie udało się zmienić panujący w orzecznictwie niesłuszny pogląd, iż udostępnienie dużej liczby dokumentów to przetworzenie informacji.

3. Open Knowledge Foundation uruchomiła crowdsourcingowy proces zbierania informacji o dostępności w poszczególnych krajach kluczowych zbiorów danych (jak wyniki wyborów krajowych, budżet państwa, rejestr przedsiębiorstw), które powinna gromadzić administracja. Odnośnie każdego zbioru sprawdzane będzie, czy jest udostępniony w postaci cyfrowej, w przetwarzalnym formacie, na otwartej licencji i nieodpłatnie.

4. Open GLAM to międzynarodowa sieć ludzi i organizacji, która działa na rzecz otwierania zasobów (cyfrowych kopii, które przeszły do domeny publicznej) i danych znajdujących się w zbiorach instytucji kultury (GLAM – Galleries, Libraries, Archives and Museums). W Polsce dobrym przykładem „otwierania się” instytucji GLAM jest Zachęta.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo