Prawne aspekty digitalizacji muzealiów i zasobów dziedzictwa

Nowe technologie informatyczne stworzyły niewiarygodne szanse, dzięki którym wspólne dziedzictwo może stać się bardziej dostępne dla wszystkich, przede wszystkim dzięki digitalizacji zasobów kultury. W Polsce z roku na rok digitalizuje się coraz więcej (w 2012 r. w ramach programu Kultura+ przeznaczono na te działania 18 mln zł). Mimo tego nadal praktyka stosowania przepisów prawnych a w szczególności tych dotyczących prawa autorskiego jest różna, pojawia się dużo nieprawidłowych interpretacji, co powoduje wiele problemów.

Do najczęstszych należy błędne traktowanie digitalizacji jako czynności twórczej (co wypaczałoby sens jakiemu ma służyć) a powstałych w jej wyniku wizerunków jako utworów zależnych, do których prawa przysługują osobie dokonującej digitalizacji.

W przypadku muzeów, zgodnie z ustawą, można udostępniać i rozpowszechniać wizerunki cyfrowe muzealiów w internecie, bez konieczności zdobywania pozwoleń od twórców.

Zapraszamy do lektury analizy dotyczącej niektórych prawnych aspektów digitalizacji muzealiów i zasobów kultury.

Pobierz PDF

 

 

 

 

Brak komentarzy »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo