Otwarte Zabytki – digitalizacja – nasz nowy projekt

OZ_DIGI_POZ

Pilotażowy projekt Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, którego celem jest udostępnienie zbiorów archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Na pionierską współpracę  nad jego realizacją zdecydował się Urząd w Opolu. To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce, które nie doszłoby do fazy realizacji bez elastycznego podejścia opolskiego Urzędu do procedur i do własnej pracy – udostępnienie zbiorów w otwartym dostępie budzi niepokój wielu urzędników.

W I fazie projektu zdigitalizowana i poddana obróbce OCR zostanie dokumentacja wybranych obiektów z województwa opolskiego (kilkanaście tysięcy skanów). Tworzony w ramach projektu otwarty serwis udostępniający archiwalne dokumenty ma być odpowiedzią na potrzeby użytkowników skarżących się na utrudniony dostęp do dokumentacji: przewodników, badaczy, architektów, właścicieli zabytków oraz ich miłośników.

 

mkidn_01_cmyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Brak komentarzy »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo