Trwa staż Centrum Cyfrowego i BazHum

Od półtora miesiąca 6 osób wybranych z kilkudziesięciu zgłoszeń odbywa w Centrum i projekcie BazHum program profesjonalnego stażu dotyczącego rozwoju kompetencji otwierania zasobów edukacji i nauki. Na półmetku staż przeszedł przez większą część programu szkoleniowego który obejmuje: prawo autorskie, negocjowanie umów prawno-autorskich i warunków wydawania publikacji, podstawowe elementy prowadzenia szkoleń, baz bibliograficznych, standardy i narzędzia gromadzenia i udostępniania danych.

 

 

 

Celem stażu jest przekazanie stażystkom i stażystom wiedzy i kompetencji, które będą umożliwiać im zarówno samodzielną jak i we współpracy z Centrum lub innymi organizacjami i instytucjami pracę nad otwartością zasobów. W ramach programu ćwiczeń i zadań praktycznych chcemy opracować podczas stażu zestaw praktyk, argumentów negocjacyjnych i procedur, które mogą ułatwiać otwieranie zasobów nauki (czasopism naukowych i samodzielnych publikacji naukowców)  oraz zasobów edukacyjnych (organizacji pozarządowych i instytucji publicznych).

W stażu biorą udział:

Grzegorz Dominik Stunża – adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Autor bloga edukatormedialny.pl Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją medialną. Współpracuje z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, m.in. biorąc udział w budowie gdańskiego medialabu. Asystent koordynatora w projektach badawczych „Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych” i „Dzieci sieci 2.0 – kompetencje komunikacyjne młodych”. Brał udział w projekcie „Cyfrowa przyszłość” Fundacji Nowoczesna Polska. W wolnych chwilach szarpie cztery struny basu.

Marta Malina Moraczewska –- anglistka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka i tłumaczka tekstów o sztuce współczesnej publikowanych w czasopismach (m.in. Tate Etc., Index on Censorship), katalogach wystaw i wydawnictwach książkowych. Entuzjastka otwartej kultury i internetu jako platformy współtworzenia, prezentacji i popularyzacji sztuk wizualnych.

Paulina Haratyk – antropolożka kultury i filmoznawczyni, w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ pisze doktorat na temat strategii obecności i sposobów przywracania dawnego kina w działaniach współczesnych artystów, jak również w oddolnej twórczości fanowskiej. Interesuje się kinem amatorskim, prowadzi bloga Obrazy z odzysku (http://obrazyzodzysku.blogspot.com/) na temat filmów found footage. Wcześniej pochłonięta była zjawiskiem nostalgii za komunizmem oraz tematem obrazów pamięci kształtowanych przez zbiorowość . Trochę bardziej praktycznie – zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych (przez lata współpracowała z krakowskim Miesiącem Fotografii w Krakowi) oraz pisze (nie tylko) o filmie do „Ekranów” i „16 mm”.

Paweł Nowak- przyszły nauczyciel języka angielskiego. Muzyk amator związany z muzyką dawną od kilku lat, w której zainteresował go problem dostępu do źródeł. Praca przy projekcie tworzenia Biblioteki Otwartej Nauki sprawiła, iż stał się gorącym zwolennikiem idei związanych z wolną kulturą.

Halszka Brzóska – studiowała przez chwilę matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem, przez dłuższą chwilę, historię sztuki (Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski). Interesuje się zestawianiem starych obrazów z nowym myśleniem i starego myślenia z nowymi obrazami, a także starych obrazów z nowymi obrazami (dlatego kibicuje projektowi OpenGLAM).

Anna Kalinowska – kulturoznawca (miejski) z wykształcenia; specjalizujący się w tematyce nowomedialnej z zamiłowania, poza tym animatorka kultury i dokumentalistka, a obecnie słuchaczka podyplomowego studium prawa własności intelektualnej UJ. 2012 rok zapisuje w swojej historii pod znakiem wielkiej magisterskiej przygody badawczej nt. społecznego wpływu nowych mediów na kreowanie tożsamości przestrzeni publicznej. Zajmuje się korelacją między rozwojem nowych mediów a ich wpływem na kreatywny potencjał przestrzeni publicznej.
Związana z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej, prowadzi agencję lokalnej promocji LokaLOVE.

Staż odbywa się w częściowo zdalnie i jest koordynowany przez Klaudię Grabowską (BazHum) i Kamila Śliwowskiego (Centrum Cyfrowe), którzy odpowiadają za jego program.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo