„Otwarte Zabytki – zlot ekspertów” – podsumowanie

„Otwarte Zabytki – zlot ekspertów” – podsumowanie

Pod koniec czerwca gościliśmy u siebie otwarotzabytkowych ekspertów. Odwiedziła nas grupa działaczy i działaczek, pracowników bibliotek i instytucji edukacyjnych, którzy zaangażowali w Otwarte Zabytki swoje lokalne społeczności.

Podczas „zlotu” dyskutowaliśmy o tym, jak ułatwić nauczycielom, bibliotekarzom czy animatorom kultury włączenie się w projekt. Zastanawialiśmy się, jakie materiały są niezbędne do tego, by Otwarte Zabytki mogły silniej zaistnieć np. w szkołach. I jak zachęcać osoby w różnym wieku do angażowania się w tworzenie obywatelskiego katalogu zabytków. Z rozmowy wynikło, że na pewno potrzebne są materiały instruktażowe, scenariusze lekcji i warsztatów, przewodnik „krok po korku” po serwisie czy materiały promocyjne. Przydadzą się też trenerzy, którzy będą mogli przeszkolić lokalnych aktywistów i wolontariuszy.

Uczestnicy zaproponowali znalezienie „lokalnych koordynatorów” prac nad katalogiem zabytków, którzy będą merytorycznie nadzorować uzupełnianie profili zabytków w swoich regionach. Pojawiło się też sporo pomysłów dotyczących samego serwisu otwartezabytki.pl. Istotne okazuje się wprowadzenie elementów grywalizacji, możliwość pokazania najbardziej aktywnych użytkowników czy najpełniej opisanych miejscowości i gmin.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i dwa dni wytężonej pracy! Część pomysłów i propozycji na pewno uda nam się wdrożyć już w tym roku. Pozostałe uwzględnimy, planując kolejne działania.

 

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo_mkidn

Brak komentarzy »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo