Koalicja „Copyright for Creativity” publikuje „The Copyright Manifesto”

Screenshot 2015-01-19 08.01.36

Copyright 4 Creativity (C4C), koalicja 35 organizacji reprezentujących biblioteki, trzeci sektor i firmy technologiczne (której jesteśmy członkiem) opublikowała dziś swój manifest w kwestii prawa autorskiego. Manifest jest głosem w toczącej się obecnie na poziomie europejskiej dyskusji o reformie prawa autorskiego. Przekaz dokumentu jest prosty: Pora naprawić prawo autorskie!

Punktem wyjścia jest analiza wad obecnego systemu prawa autorskiego i wynikajacych z niego negatywnych skutków dla użytkowników, biznesu, innnowacji i konkurencyjności europejskiej gospodarki. Wśród największych wad manifest wymienia zbyt długi okres ochrony, przestarzały zbiór wyjątków zapewniający dozwolony użytek, brak harmonizacji przepisów w skali europejskiej.

W odpowiedzi, manifest postuluje zmiany oparte na czterech podstawowych rekomendacjach:

  • Uproszczenie i modernizacja systemu prawa autorskiego poprzez aktualizację istniejących wyjątków i ograniczeń, dodanie nowych (m.in. dla tworzenia treści typu user generated content oraz prowadzenia text and data mining) oraz dodanie otwartej normy zapewniającej elastyczność systemu wyjątków w przyszłości;
  • Harmonizacja przepisów prawa autorskiego w Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie wymogu implementacji wszystkich wyjątków określonych w Dyrektywie przez państwa członkowskie;
  • Skrócenie okresu ochrony praw autorskich (w tym praw pokrewnych oraz praw ochrony baz danych) i wprowadzenie mechanizmu rejestracji, który ułatwi przechodzenie dzieł do domeny publicznej
  • Naprawa dysfunkcyjnych aspektów stosowania i egzekwowania praw autorskich, poprzez dostosowanie przepisów do rzeczywistości cyfrowej w miejsce ciągłego wzmacniania egzekucji przepisów, poprzez przeprowadzenie gruntownej ekonomicznej analizy wpływu prawa autorskiego na obiegi kultury, poprzez utrzymanie ograniczeń odpowiedzialności pośredników.

C4C nie jest jedyną organizacją zabiegającą o znaczącą reformę prawa autorskiego w Europie. Pod koniec grudnia 2014, European Copyright Society, złożone z czołowych europejskich akademików i badaczy zajmujących się prawem autorskim) wysłała list do Komisarza Oettingera, wzywając go do gruntownej reformy. Jednym z postulatów stowarzyszenia jest wprowadzenie w Europie jednolitego, europejskiego systemu prawa autorskiego.

Pobierz manifest (PDF).

 

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo