Ruszamy z Pracownią Otwierania Kultury!

Ruszamy z Pracownią Otwierania Kultury!

Pracownia Otwierania Kultury to inicjatywa Centrum Cyfrowego, która gromadzi przedstawicieli instytucji kultury, badaczy społecznych, projektantów, programistów i użytkowników.

 

Wspólnie staramy się wypracować efektywne sposoby dzielenia się cyfrowymi zasobami kultury.

Pracownia Otwierania Kultury  łączy ludzi z zasobami dziedzictwa.

Nasza misja:

Pracownia Otwierania Kultury to przestrzeń laboratoryjna służąca dzieleniu się wiedzą, budowaniu kompetencji i tworzeniu narzędzi, które wspierają publiczną misję instytucji kultury przybliżając otwarte cyfrowe zasoby dziedzictwa ich odbiorcom.

POK_baner(1)

Nasze wartości:

 • Otwartość: na odbiorcę, na osoby o szczególnych potrzebach, otwartość technologiczną i prawną produktów oraz zasobów (Creative Commons)
 • Inkluzywność tworzonych rozwiązań
 • Przejrzystość procesu
 • Interdyscyplinarność

Cel projektu:

Wdrożenie narzędzi internetowych oraz aplikacji wspierających wykorzystanie zdigitalizowanych zasobów instytucji kultury.

 

Dla kogo:

Zapraszamy instytucje kultury, które posiadają zdigitalizowane zasoby i chcą dotrzeć do swoich potencjalnych użytkowników poprzez wykorzystanie nowych technologii.

Jaki problem chcemy rozwiązać:

Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono na szeroką skalę digitalizację zasobów polskich instytucji kultury.

Dostęp – w tym otwartość technologiczna i prawna – to zaledwie pierwszy krok.

Centrum Cyfrowe od lat prowadzi badania analizujące cyrkulację zasobów w sieci, sposoby cyfrowego uczestnictwa w kulturze, proces digitalizacji i udostępniania zasobów kultury, a także badania kompetencji cyfrowych.

By cyfrowe zasoby kultury mogły cyrkulować w sieci i docierać do swoich potencjalnych użytkowników, konieczne są rozwiązania budujące ich aktywne zaangażowanie i bazujące na zrozumieniu ich potrzeb, nawyków i motywacji oraz wpisujące się w misję i zadania publicznych instytucji kultury.

Co chcemy osiągnąć:

Zapraszamy do współpracy instytucje wyłonione na drodze konkursu. Podmioty te dołączą

do Partnera tej edycji – Muzeum Historii Polski.

Cztery zespoły złożone z pracowników instytucji oraz ekspertów Pracowni podczas czterech spotkań w formule medialabowej oraz między nimi, pracować będą pod okiem dwóch mentorek nad czterema prototypami rozwiązań udostępniających cyfrowe zasoby ich instytucji.

Następnie, na drodze otwartego konkursu, z czterech prototypów wyłonione zostaną dwa rozwiązania, które w kolejnym roku zostaną stworzone w Pracowni wspólnie z przedstawicielami dwóch zespołów, które je wypracowały i które następnie przejmą i będą wykorzystywać je w swojej instytucji.

 

Efekty końcowe:

 • 4 prototypy rozwiązań
 • 2 wdrożone narzędzia
 • Autorska metodologia pracy nad tworzeniem narzędzi udostępniających cyfrowe zasoby instytucji kultury

Co oferujemy:

 • Mentoring
 • Know-how
 • Przestrzeń eksperymentalną
 • Sprawdzone metody pracy projektowej

Ponadto zapewniamy:

 • Zespół programistów, specjalistów od UX, grafików oraz dodatkowych specjalistów:
  • badaczy,
  • socjologów,
  • specjalistów ds. otwartości,
  • digitalizacji,
  • badań publiczności,
  • zarządzania projektami informatycznymi,
  • projektowania usług mobilnych i webowych
 • Wdrożenie prototypów
 • Testy i ewaluacje narzędzi
 • Promocję instytucji i ich zasobów.

 

Jak to robimy:

Inspiracją i punktem odniesienia dla sposobu działania Pracowni Otwierania Kultury są metodologie pracy stosowane przez twórców innowacji i technologii.

 • Proces kreatywny
 • User-centered design – projektowanie nastawione na potrzeby użytkowników
 • Lean product design – projektowanie nastawione na stworzenie produktu
 • Design thinking – proces twórczy oparty o koncept projektu i prototypowanie

 

Harmonogram projektu:

Kwiecień 2017 – grudzień 2018

Zjazdy: 4 zjazdy maj – październik 2017

Wdrożenie: 2018

 

Rekrutacja trwa do 28 kwietnia 2017!

WIĘCEJ INFORMACJI (W TYM REGULAMIN) POD ADRESEM: https://otwartakultura.org/pracownia/

Partnerem projektu jest Muzeum Historii Polski.

mhp1

 

 

Projekt dofinansowany przez

mkidn_01_cmyk

Brak komentarzy »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo