Jesteś tu:   Centrum CyfroweInformacje

Dlaczego nie chcemy, by internet monitorowany był przez platformy? Mocne stanowisko organizacji pozarządowych

Trwające obecnie prace nad Dyrektywą o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, a w szczególności na kwestię rozwiązań dotyczących sposobów korzystania z treści przez serwisy internetowe (art. 13 proponowanej Dyrektywy) stanowi zagrożenie dla otwartego internetu. Propozycja Komisji Europejskiej w praktyce doprowadzi do obowiązku monitorowania przez platformy internetowe wszystkich treści zamieszczanych przez użytkowników i filtrowania tych treści pod kątem naruszeń prawa autorskiego. Naszym zdaniem rozwiązanie to grozi wprowadzeniem cenzury treści online, co wpłynie negatywnie zarówno na twórców, jak i uczestników kultury.

W tej sprawie wystosowaliśmy z innymi organizacjami list do prof. Piotra Glińskiego, apelując by Rząd Polski zajął zdecydowane stanowisko przeciw zaproponowanym przez Komisję rozwiązaniom.

Stanowisko wsparły następujące organizacje:

 • Fundacja Centrum Cyfrowe
 • Fundacja Nowoczesna Polska
 • Fundacja ePaństwo
 • Fundacja Panoptykon
 • Helińska Fundacja Praw Człowiekia
 • Stowarzyszenie Wikimedia Polska
 • Greenpeace Polska
 • Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 • Startup Poland
 • Fundacja Culture Shock
 • Stowarzyszenie EBIB
 • Stowarzyszenie Bibliosfera.org
 • Fundacja Szkoła z Klasą
 • Fundacja Pole dialogu
 • Koalicja Otwartej Edukacji KOED
 • Fundacja Naukowa Przyjaciół Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego „Klio”
 • Creative Commons Polska

(more…)

Zagłosuj w konkursie Pracowni Otwierania Kultury!

Wybierz narzędzie, którego najbardziej chciał(a)byś używać i oddaj swój głos w konkursie Pracowni Otwierania Kultury!

 

Pracownia Otwierania Kultury to lab technologiczny działający przy Centrum Cyfrowym, który gromadzi przedstawicieli instytucji kultury, badaczy społecznych, projektantów doświadczeń, programistów i ekspertów, którzy wspólnie projektują innowacje oparte na zdigitalizowanych zasobach kultury.

W roku 2017 w Pracowni powstały cztery koncepcje narzędzi cyfrowych bazujących na zdigitalizowanych zasobach dziedzictwa. Pracowały nad nimi zespoły reprezentujące cztery instytucje: Muzeum Historii Polski (w roli partnera), Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Warszawy i Ośrodek KARTA.

Ponieważ wierzymy, że to użytkownicy są najważniejszymi recenzentami produktów, wytypowanie prototypów do wdrożenia odbędzie się na podstawie publicznego głosowania, któremu towarzyszy głosowanie jury złożonego z ekspertów branżowych oraz zarządu Centrum Cyfrowego.

Oddajcie głos na narzędzie, z którego najbardziej chcielibyście korzystać – dzięki temu może trafi ono do Waszych rąk wraz z końcem 2018 roku!

 Głosowanie trwa od 13 do 26 listopada.


Zagłosuj!


Oglądać, nie oglądać? Co zrobić z filmem w szkole.

Oglądać, nie oglądać? Co zrobić z filmem w szkole.

Edukacja filmowa, czy też szerzej medialna, na dobre zagościła w Polskich szkołach. Siłą rzeczy, czy chcemy, czy nie, młodzi ludzie oglądają filmy, korzystają z internetu, lubią gry komputerowe. Jest to stały element życia każdego współczesnego ucznia. Aby szkoła nie stała się skansenem i w jak największym stopniu przypominała prawdziwy świat, z którym przyjdzie się młodzieży zmierzyć, nie pozostaje nic innego, jak zaprzyjaźnić się z nowymi mediami w edukacji.

W ostatnim miesiącu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej zorganizował we współpracy z warszawskimi instytucjami i organizacjami kultury dwie konferencje, które dotyczyły tych obszarów. Medialna EduAkcja i Filmowa EduAkcja  były przestrzenią do rozmów na tematy ważne, czasem trudne, czasem zupełnie nowe.

Z perspektywy Centrum Cyfrowego przebijającym się wątkiem obu konferencji był brak systemowego wspierania edukatorów i nauczycieli w zakresie nowych mediów, prawa autorskiego, creative commons. Osoby odpowiedzialne za nauczanie młodych ludzi, czują się niepewnie w tym zakresie, a powszechna retoryka prawnoautorska skupiająca się na straszeniu użytkowników konsekwencjami nie ułatwia tej sytuacji.

Z drugiej strony okazuje się, że zainteresowanie tematem jest bardzo duże. Nauczyciele chcą się kształcić a młodzież korzysta ze zdobytej wiedzy. Wydaje się też, że mówienie o prawie autorskim na konkretnych przykładach przynosi lepsze efekty.

Warto zatem pamiętać, aby przy okazji organizowania z uczniami filmowego wydarzenia, albo tworzenia własnych materiałów audiowizualnych porozmawiać również o prawie autorskim i wolnych licencjach. Dobrą praktyką organizatorów konkursów i wydarzeń jest udostępnienie uczestnikom (młodzieży i dorosłym) poradników dotyczących prawa autorskiego i jego zastosowania w konkretnych sytuacjach. W ostatnim czasie mieliśmy okazję współpracować z festiwalem “Kino w Trampkach”, dla którego przygotowaliśmy poradnik dotyczący wykorzystywania filmu w szkole. Poradnik do pobrania tutaj: Film w szkole.doc Film w szkole.pdf

 

zdjęcie: m4tik – 128db,

www.flickr.com/photos/m4tik/with/2535566175/

Strona 1 z 10912345...102030...Ostatnia »

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo