Jesteś tu:   Centrum CyfroweBlog

Insta(nt) edukacja. Technologie aktywności kulturalnej | gościnny warsztat Grzegorza Stunży

Zapraszamy na gościnny warsztat Grzegorza Stunży – wykładowcy, badacza, trenera i autora materiałów edukacyjnych – który odbędzie się 20 czerwca w Warszawie w PaństwoMiasto na Trawie. 

Warsztat „Insta(nt) edukacja. Technologie aktywności kulturalnej” skierowany jest do animatorek, animatorów, nauczycielek, nauczycieli, pracownic i pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób zainteresowanych wykorzystaniem technologii cyfrowych w edukacji. Podczas spotkania podejmiemy temat edukacji kulturalnej i medialnej prowadzonej w warunkach masowego dostępu do przenośnych urządzeń. Co i w jaki sposób można wykorzystać? Jak dobierać narzędzia do różnorodnych projektów? W jaki sposób wykorzystać angażujący potencjał technologii mobilnych? Jak zachęcić do tworzenia własnych pomysłów na aplikacje, odpowiadające określonym potrzebom? Jak od Instagramu, Snapchatu, Facebooka itp. przejść do budowania (lokalnej) kultury uczestnictwa opartej na cyfrowych platformach działania? Wstępem do warsztatu będzie charakterystyka wykorzystywania technologii przez różne, przede wszystkim najmłodsze (Z i Alfa) pokolenia użytkowników mediów.

Na warsztat obowiązują zapisy – prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Czas: 20 czerwca 2017, 10:00 – 13:00

Miejsce: PaństwoMiasto na Trawie (ul. Jazdów 3/12, Warszawa)


Grzegorz D. Stunża – wykładowca, badacz, trener i autor materiałów edukacyjnych. Adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Cyfrowej i ekspert finansowanego przez MEN projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. W ramach
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017) prowadzi przy blogu Edukator Medialny projekt „ KulturLab – nowe technologie w edukacji kulturalnej. Innowacje, narzędzia, metody” (kontynuacja projektu stypendialnego MKiDN z 2013). Pracował m.in. przy projektach badawczych z cyklu „Dzieci sieci” (2012,2013), koordynował projekt badawczy polskich blogów kulturalnych (2015). Współpracuje z Instytutem Kultury Miejskiej i Medialabem Gdańsk oraz Fundacją Nowoczesna Polska.

Wydarzenie jest częścią cyklu KulturLab realizowanego przy serwisie „Edukator Medialny” w ramach projektu „KulturLab – nowe technologie w edukacji kulturalnej. Innowacje, narzędzia, metody” (stypendium MKiDN z zakresu animacji i edukacji kulturalnej).

Wystartowaliśmy z Pracownią!

Na przełomie maja i czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Pracowni Otwierania Kultury, otwierające nasz nowy program współpracy z przedstawicielami instytucji kultury posiadających zdigitalizowane kolekcje.

 

W rozstrzygniętej w maju rekrutacji spośród wielu zgłoszeń wyselekcjonowaliśmy trzy instytucje, które dołączyły do Partnera Pracowni – Muzeum Historii Polski. Przez najbliższe miesiące będą wspólnie z nami oraz naszymi mentorkami pracować nad stworzeniem czterech prototypów cyfrowych narzędzi, które posłużą udostępnianiu zasobów dziedzictwa w sposób skrojony na miarę potrzeb ich odbiorców. Do grona przedstawicieli instytucji biorących udział w pilotażowej edycji Pracowni – MHP, Muzeum Warszawy, Muzeum Narodowego w Warszawie i Ośrodka KARTA – podczas każdego ze spotkań dołączają także zaproszeni przez nas eksperci, którzy wesprą zespoły na każdym etapie prac.

foto: Weronika Sarnowska

Podczas pierwszego spotkania najważniejsza była dla nas integracja, inspiracja i wiedza. Uczestnicy zapoznali się nie tylko ze sobą nawzajem i zespołem Pracowni, ale także z przykładami twórczego wykorzystania narzędzi mobilnych i webowych w promocji zbiorów instytucji kultury. Poznaliśmy gamę różnorodnych narzędzi, takich jak quiz Geo Guesser, dokument Notes on Blindness, lub polska aplikacja mobilna JP2. Myśli Jana Pawła Drugiego. Podczas warsztatów uczestnicy weszli w rolę testerów, oceniając narzędzia pod kątem ich interaktywności, użyteczności, atrakcyjności wizualnej i innych właściwości. Mamy nadzieję, że te i inne innowacyjne narzędzia staną się inspiracją dla uczestników w projektowaniu ich własnych rozwiązań.

Zaproszeni eksperci i mentorzy wprowadzili też uczestników w podstawy user-centered design, badań publiczności oraz metodyk pracy projektowej zgodnie z filozofią Agile. Jest to podstawa dla kolejnych etapów pracy, które poprzedzone są każdorazowo pracą własną uczestników – po pierwszym spotkaniu, uczestnicy są odpowiedzialni za zebranie i przeanalizowanie danych ich instytucji, a także samodzielne przetestowanie dodatkowych narzędzi mobile i webowych.

foto: Weronika Sarnowska

Aby być na bieżąco z całym procesem, zachęcamy do śledzenia strony Pracowni Otwierania Kultury.

Relacja z warsztatu z Effie Kapsalis

Jak zidentyfikować atrakcyjne zasoby, określić publiczność, zdefiniować cele i wdrożyć skuteczne strategie dla lepszego budowania i angażowania widowni? Kulisy pracy Smithsonian Institution odkryła przed nami Effie Kapsalis.

29 maja mieliśmy przyjemność gościć Effie Kapsalis, Chief of Content and Communications Strategy w Smithsonian Institution. Rolą Effie jest tworzenie strategii, wedle której zasoby archiwum, a także powiązane z nimi historie, są udostępniane i promowane w sieci. Ma bogate doświadczenie w budowaniu społeczności wokół działań swojej instytucji poprzez wydarzenia, kampanie, gry i narzędzia cyfrowe angażujące odbiorców. Przykładowe projekty, które prowadziła, to produkcja aplikacji mobilnej „Castle of Curiosities”, kampania „Ask an Archivist” na Twitterze, czy edit-a-thon Wikipedii, podczas którego uczestnicy uzupełniali internetową encyklopedię o informacje o Afroamerykańskich naukowczyniach, o których wcześniej brakowało informacji w sieci. Effie prowadzi też współpracę online z szeroką siecią wolontariuszy  do transkypcji niektórych zbiorów Smithsonian używa crowdsourcingu. Effie promuje ustrukturyzowane, strategiczne podejście do planowania oraz ewaluacji działań w obszarze kultury.

Podczas poniedziałkowego spotkania Effie podzieliła się z nami swoją strategią oraz narzędziami, które stosuje w Smithsonian Institution w celu budowania zaangażowania publiczności i docierania do nowych odbiorców. Po krótkim wykładzie wprowadzającym, poprowadziła warsztat, w którym uczestnicy, korzystając z wiedzy i doświadczenia Effie oraz stosowanych przez nią metod, weryfikowali aspiracje i strategie swoich instytucji.

Visitors in Front of the Arts & Industries Building During the 1950s, Smithsonian Institution, domena publiczna

 

Prosta metodyka, wymierne rezultaty

Instytucje kultury mają możliwość korzystania z wachlarza platform internetowych, mediów społecznościowych, rozwiązań cyfrowych, aplikacji mobilnych i strategii komunikacji, w celu angażowania istniejących i potencjalnych odbiorców w zbiory dziedzictwa. Aby jak najefektywniej zaplanować kampanię w tym gąszczu dostępnych rozwiązań, należy ustrukturyzować podejście do planowania, przeprowadzania oraz oceny projektu. U podstaw nowych programów powinno leżeć zrozumienie, jakie strategiczne cele instytucji będą miały one za zadanie realizować, i jakie są ich oczekiwane rezultaty. Kluczowym aspektem jest zrozumienie, do jakiej grupy odbiorców instytucja stara się dotrzeć, i jakie taktyki zapewnią działaniom skuteczność.

Effie Kapsalis w swoim wykładzie kładła nacisk także na mierzenie rezultatów przy użyciu dokładnie określonych wskaźników, które pozwolą ocenić, czy projekt odniósł sukces, czy też porażkę. Efektywna ewaluacja pozwoli na refleksję, wyciągnięcie wniosków i uniknięcie popełnienia tych samych błędów w przyszłości. Rezultaty projektu dobrze jest też porównać z doświadczeniami innych instytucji, żeby zrozumieć, jak nasze działania wypadają na tle innych, i w jaki sposób można korzystać z już wypracowanych rozwiązań. Co ciekawe, Effie wraz z zespołem co kwartał weryfikują i udoskonalają obrane i wdrażane strategie.

Engaging the world, Effie Kapsalis

 

Wysłuchaj swoich odbiorców

W swojej praktyce zawodowej Effie Kapsalis kieruje się przekonaniem, że należy najpierw dogłębnie zrozumieć oczekiwania odbiorców, aby następnie zaplanować, jak na ich potrzeby może odpowiedzieć instytucja. Zgodnie z tą filozofią, Effie promuje otwartość instytucji kultury, a także dialog z blogerami, pasjonatami, pisarzami, edukatorami, badaczami i innymi konsumentami kultury, których postrzega nie tylko jako biernych odbiorców, ale również – lub przede wszystkim! – jako osoby, które swoim zaangażowaniem mogą wywrzeć realny wpływ na kształt instytucji. W celu dotarcia do tej grupy, Effie dba o to, by Smithsonian włączał się także w szersze inicjatywy – takie jak Black History MonthWomen’s History Month, a także rozwijał bazę wolontariuszy i sympatyków poprzez inicjatywy crowsourcingowe i działania w mediach społecznościowych. W swoich działaniach udowadnia, że muzea i archiwa zyskują na zaangażowaniu pasjonatów-amatorów w tworzeniu treści online np. poprzez włączenie ich w publikowanie zbiorów na Wikipedii. Więcej o programie internetowego Centrum Transkrypcji, w ramach którego Smithsonian Institution angażuje ponad 8500 wolontariuszy we współtworzenie treści online, tutaj: https://transcription.si.edu/.


Pracownia Otwierania Kultury

Otwarty dostęp do zasobów kultury i angażowanie szerszej publiczności w aktywny udział w życiu instytucji, w tym we współtworzeniu treści, to cele które przyświecają pilotażowej edycji naszego projektu Pracowni Otwierania Kultury. Więcej informacji możecie znaleźć tutaj: https://otwartakultura.org/


Prezentacja Effie Kapsalis, jak również inne przydatne materiały, dostępne są tutaj: https://www.slideshare.net/effiekapsalis/engaging-the-world.


Wykład i warsztat odbyły się 29 maja jako pierwsze wydarzenie towarzyszące projektowi Pracowni Otwierania Kultury.

Effie Kapsalis gościła w Warszawie jako prelegentka festiwalu Sektor 3.0. Warsztat został zorganizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, które jest organizatorem i gospodarzem festiwalu, która odbywa się w dniach  30-31 maja w Warszawie.

Strona 10 z 289« Pierwsza...89101112...203040...Ostatnia »

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo