Jesteś tu:   Centrum CyfroweBlog

Ambitny, ale wymagający dopracowania projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu – nasze stanowisko

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskim i pokrewnymi wpływa na dostęp do kultury – to w jaki sposób udostępniane są utwory oraz kto i na jakich zasadach może z nich korzystać. W Polsce organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ) to stowarzyszenia o specjalnych uprawnieniach przyznanych przez ustawę, które reprezentują interesy swoich członków, jak i w niektórych przypadkach również artystów niezrzeszonych. Niedawno upłynął termin wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy 2014/26/UE  w sprawie zbiorowego zarządzania. Dlatego też przyspieszeniu uległy prace nad nową ustawą regulującą działalność OZZ.

OZZ reprezentują artystów w zakresie udzielania licencji, odpowiedzialne są za pobieranie opłat za korzystanie z utworów i za przekazywanie (repartycję) zgromadzonych środków artystom. W 2015 przeprowadziliśmy badanie sprawozdań finansowych OZZ, z którego wynikało, że system funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania nie sprzyja stawianiu interesów finansowych twórców w centrum działalności OZZ.

Szansą na zmianę praktyk działalności OZZ jest wdrożenie dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania. Twórcy projektu ustawy wdrażającej nie ograniczyli się jedynie do skopiowania tekstu dyrektywy, ale potraktowali cały proces jako szansę na stworzenie odpowiednich mechanizmów kontroli – stąd też projekt jest bardzo wielowątkowy.

Nasze stanowisko dotyczące tego projektu przedstawiliśmy MKiDN.

Nasze główne postulaty dotyczące systemu zbiorowego zarządzania:

  1. Organizacje zbiorowego zarządzania powinny działaś w przejrzysty sposób, tak aby umożliwić kontrolę społeczną. Uważamy, że zakres sprawozdawczości wymaganej od OZZ powinien ulegać stopniowemu rozszerzeniu.
  2. Dane finansowe to nie wszystko – bardzo ważne są dane dotyczące wykorzystania konkretnych utwór (jak np. liczba pobrań, ilość odtworzeń w radiu). Należy stworzyć system umożliwiający artystom dostęp do tych informacji.  Postulujemy, aby ustawowo zobowiązać zarówno OZZ jak i użytkowników do stworzenia systemu monitorowania wykorzystania utworów.
  3. Dane, które zgodnie z projektem ustawy OZZ muszą przekazywać twórcom, jak i te przekazywane do publicznej wiadomości, powinny być otwarte – dostępne w sposób ciągły za pośrednictwem standardowych interfejsów (API) i zapisane w otwartych formatach tak, aby można je było automatycznie przetwarzać. Byłoby to możliwe dzięki stworzeniu modelu komunikowania się, zbierania danych i rozliczania się przez OZZ, który jak najpełniej wykorzystywałby możliwości dane przez nowe technologie.
  4. Niezwykle ważna kwestią jest uregulowanie relacji pomiędzy OZZ a podmiotami świadczącymi działalność kulturalną, społeczną i edukacyjną, tak aby te drugie miały w jak największym stopniu ułatwione prowadzenie swojej działalności. Niezbędne jest w tym celu obniżenie stawek za wykorzystywanie utworów poza dozwolonym użytkiem dla tych podmiotów.
  5. Dużym problemem na polskim rynku, szczególnie dla instytucji kultury oraz jednostek systemu oświaty, jest funkcjonowanie firm oferujących “parasole licencyjne”.  Należy objąć firmy prowadzące taką działalność obowiązkami nałożonymi na OZZ, tak aby nie mogły wymuszać opłat za korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku.
  6. Niezbędne jest ustawowe określenie szczegółowych zasad dokonywania potrąceń przez organizacje, tak aby twórcy mieli pewność co do wysokości przekazywanych im wynagrodzeń w jak najwyższym stopniu odpowiadającej tej pobranej przez OZZ. Ustawowo określone limity potrąceń (przede wszystkim na pokrycie kosztów działalności OZZ) powinny mieć formę progów procentowych, a nie kwotowych, żeby odzwierciedlać różnice w zasobności tych organizacji.
  7. Systemy zbiorowego zarządzania i wolnych licencji powinny funkcjonować równolegle, a ustawa powinna wprost dopuszczać udzielanie przez uprawnionego wszelkiego typu wolnych licencji, także o komercyjnym charakterze.
  8. Zaproponowane przez twórców ustawy wyłączenia od zasad Rozporządzenia 2016/679 są w sprzeczności z unijnym systemem ochrony danych. Mając na względzie ilość gromadzonych danych osobowych przez OZZ, należy stworzyć taki system, w którym interesy OZZ nie są realizowane kosztem ochrony danych osobowych kluczowej dla praw podstawowych. 
  9. Konieczne jest opracowanie i wdrożenie mechanizmu ubezpieczeń społecznych artystów, który uwzględniałyby specyfikę zarobkowania tej grupy zawodowej, strukturę kosztów jakie ponoszą na prowadzenie działalności twórczej oraz nieregularność ich przychodów. Praca nad projektem ustawy jest dobrym momentem do przemyślenia roli OZZ w tym systemie.

 

Kserokopia #57 (27 kwietnia – 18 maja)

W tym numerze Kserokopii zachęcamy przede wszystkim do refleksji nad poziomem trwającej reformy prawa autorskiego – Politico ocenia ją bardzo nisko. Ponadto polecamy artykuły o tym, że sztuczna inteligencja jest wyzwaniem dla prawa autorskiego; brak nadzoru nad organizacjami zbiorowego zarządzania może prowadzić do nieprawidłowości finansowych; oraz dlaczego w Singapurze na taką skalę występują naruszenia prawnoautorskie w sieci.

Poza tym mamy wielką prośbę – chcemy takiego samego prawa dla wszystkich edukatorów w całej Unii Europejskiej,  by mogli oni swobodnie nauczać bez obawy, że złamią przepisy. Jak można pomóc? Wystarczy wejść na  http://bit.ly/wolnaedukacja, podpisać petycję i zachęcić do tego swoich znajomych w mediach społecznościowych używając: #fixcopyright #rightcopyright. Dziękujemy!

CO NOWEGO W SIECI

Sztuczna inteligencja wyzwaniem dla prawników

Czy kreacje sztucznej inteligencji powinny zostać objęte ochroną prawnoautorską? Jeśli tak, na czyją korzyść powinno to nastąpić? Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego wydała w tym tygodniu Komisji Europejskiej zalecenie opracowania kryteriów ochrony „własnej twórczości intelektualnej” komputerów i robotów. Więcej o sprawie pisze Rzeczpospolita.

domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artificial.intelligence.jpg

Buntownik, a może strażnik? Raport “Nauczyciele i nowoczesne praktyki edukacyjne”

Czy prawo autorskie ma  wpływ na codzienną pracę nauczycieli, rozwój innowacji i kreatywność w szkole? Postanowiliśmy to sprawdzić. Przeprowadziliśmy rozmowy z 30 nauczycielami z Polski, Estonii, Francji, Holandii i Niemiec. Wszyscy rozmówcy byli nauczycielami wyróżniającymi się na tle innych, wdrażającymi innowacje edukacyjne i aktywnie korzystający z nowych technologii. Wyróżniliśmy 4 najbardziej typowe role przyjmowane przez nauczycieli wobec prawa autorskiego: Twórca, Strażnik, Buntownik i najczęściej spotykany – Nieświadomy Użytkownik.  O tym, od czego one zależą i co jeszcze udało nam się ustalić – tutaj. (more…)

Crowdsourcing i angażowanie publiczności. Zaproszenie na warsztat

Zapraszamy na warsztat z Effie Kapsalis (Smithsonian Institution) poniedziałek 29 maja 2017.

 

Zajmując stanowisko Chief of Content and Communications StrategySmithsonian Institution Effie Kapsalis dba o to, żeby zasoby archiwum, a także powiązane z nimi historie, były dostępne w sieci dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych obywateli. Ma bogate w budowaniu społeczności wokół działań instytucji – poprzez crowdsourcing, tworzenie projektów i gier angażujących odbiorców oraz prowadzenie współpracy online z szeroką siecią wolontariuszy – a także systemowym podejściu do ewaluacji własnych działań.

Warsztat

Jak angażować odbiorców w działania instytucji w sposób, który odpowiada potrzebom i misji instytucji, a jednocześnie jest skrojony na miarę posiadanych przez nią zasobów? Na to pytanie szukać będziemy odpowiedzi pod kierunkiem Effie Kapsalis ze Smithsonian Institution.

Na zaproszenie Pracowni Otwierania Kultury w Centrum Cyfrowym, Effie Kapsalis poprowadzi warsztat – poprzedzony krótkim wykładem wprowadzającym – poświęcony strategicznemu podejściu do angażowania publiczności w prace instytucji, z uwzględnieniem jej misji, skali oraz posiadanych zasobów.

Warsztat odbędzie się w poniedziałek 29 maja 2017 w godzinach 10:00-13:00 w sali konferencyjnej PaństwoMiasto (ul. Andersa 29).

Aby wziąć udział w warsztacie należy wysłać swoje zgłoszenie (formularz zgłoszeniowy). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji zgłoszeń.

Odpowiedzi na Wasze zgłoszenia prześlemy najpóźniej do dnia 24 maja 2017.


Effie Kapsalis pracuje w wydziale archiwów w Smithsonian Institution oraz jako wykładowca na kierunku Museum Studies, Columbian College of Arts & Sciences w Waszyngtonie. Przez 15 lat projektowała, rozwijała i zarządzała treściami dla cyfrowych platform w środowiskach muzealnych, korporacyjnych i edukacyjnych. Kapsalis przeprowadziła na Smithsonian wiele pilotażowych programów w ramach strategii crowdsourcingowych, między innymi Flickr Commons i Miesiąc Historii Kobiet (Women’s History Month).

Więcej informacji: siarchives.si.edu/blog/author/kapsalise


Effie Kapsalis gości w Warszawie jako prelegentka festiwalu Sektor 3.0. Warsztat organizowany jest we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, które jest organizatorem i gospodarzem festiwalu, która odbywa się w dniach  30-31 maja w Warszawie.
☛ Program festiwalu dostępny jest tutaj: http://sektor3-0.pl/festiwal/

Strona 4 z 281« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo