Przedmiotem analizy są przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim dotyczą one działalności oświatowej. Analiza prowadzona jest w kontekście problemów zgłaszanych przez przedstawicieli oświaty w trakcie warsztatów, które miały miejsce w kwietniu 2013 roku. W warsztatach tych uczestniczył zespół nauczycieli oraz innych osób związanych z systemem oświaty, powołany przez Centrum Cyfrowe.  Analiza ma na celu sformułowanie propozycji rozwiązań dla problemów prawno-autorskich, które występują w działalności oświatowej. Rezultatem analizy jest projekt nowelizacji prawa autorskiego, który stanowi załącznik do dokumentu.

Pobierz PDF

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo