Pracownie komputerowe w obszarach wiejskich
Czas realizacji: rok 2011
Działania: badanie terenowe, desk research
Badacze: Michał Danielewicz, Paweł Mazurek
Raport: dostępny na stronie biblioteki.org
Zamawiający: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Badanie dotyczące sieci publicznych punktów dostępowych do internetu (tzw. PIAPów). Przedmiotem badania były pracownie komputerowe założone w ramach trzech największych programów, które miały zbliżoną formułę (ICEO, CKNONW i WI). Dodatkowo w obszar badania włączyliśmy GCI, które mają jednak mocno osobną specyfikę. Szukaliśmy najbardziej aktywnych i dobrze funkcjonujących PIAPów aby m. in. przeprowadzić diagnozę obecnego funkcjonowania na tle lokalnego kontekstu, zidentyfikować czynniki sukcesu oraz potencjał pracowni (wykorzystany i zaniedbany) oraz zidentyfikować problemy i bariery z jakimi się borykają.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo