Digital Sustainability Forum

Zespół projektu: Alek Tarkowski, Natalia Mileszyk

Czas trwania: grudzień 2018 -

Obszary działań: Społeczny wymiar technologii

Digital Sustainability Forum to cykl warsztatów i rozmów o zrównoważonym rozwoju cyfrowym. Forum jest wspólną inicjatywą naszej Fundacji, Fundacji Digital Poland oraz firmy Microsoft.

W gronie czołowych ekspertów debatujemy o tym, jak budować polityki zrównoważone cyfrowo, jak dbać o to, by bilans szans, jakie daje rozwój technologii cyfrowych przewyższał społeczne ryzyka i wyzwania oraz o tym jak wykorzystać przemianę cyfrową Polski do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Naszym wspólnym celem jest wypracowanie rekomendacji dla decydentów, w rękach których leży budowanie strategii, polityk i ostatecnie regulowanie nowych technologii. Rekomendacje te będą efektem współpracy pomiędzy przedstawicielami świata nauki, biznesu, organizacji społecznych oraz administracji publicznej. Współpraca wszystkich uczestników ekosystemu innowacyjnego może zaowocować rozwojem pragmatycznych rekomendacji, uwzględniających realia stale zmieniającego się świata, którego nieodłącznym i coraz istotniejszym elementem są technologie cyfrowe.

Forum zostało zainicjowane pod koniec 2018 roku podczas Internet Governance Forum Polska 2018. W 2019 roku organizujemy dwa cykle warsztatów, poświęcone sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwu.

Nasze działania w ramach forum są wspierane finansowo przez firmę Microsoft Polska.