Centrum Cyfrowe realizuje projekt, którego celem jest stworzenie bazy danych o reakcji instytucji publicznych na najgłośniejsze afery korupcyjne.

Projekt polega na zebraniu i usystematyzowaniu informacji i danych o reakcjach władz na rzeczywiste oraz „wykreowane“ skandale korupcyjne w ciągu ostatniego dwudziestolecia.
W tej chwili głównym źródłem informacji o takich skandalach i ich następstwach są bardzo rozproszone i wyrywkowe doniesienia medialne –  zwłaszcza prasowe – rozrzucone po różnych tytułach i numerach. Najczęściej dostępne tylko w bibliotekach lub płatnych archiwach.
Co więcej, gazety skupiają się na oskarżeniach i reakcjach politycznych: dużo szumu towarzyszy ujawnieniu afery – jednak dalsze losy inicjowanych kontroli czy postępowania prokuratorskiego często umykają uwadze opinii publicznej, a pytania: kto i jaką poniósł ostatecznie odpowiedzialność często pozostają bez odpowiedzi.  Mało kto zwraca też uwagę, gdy oskarżony oczyści się z zarzutów. Podobnie jak na niezwykle istotną kwestię, czy w instytucji, w której doszło do rzeczywistego lub domniemanego przestępstwa korupcyjnego lub naruszenia dobrych obyczajów, wprowadzono w związku z tym jakieś zmiany.

W rezultacie nie wiadomo, co tak naprawdę zrobiły władze w związku z ujawnioną aferą, a u wielu obserwatorów powstaje wrażenie, że korupcja uchodzi całkowicie bezkarnie, a ujawnianie nadużyć nie prowadzi do prób naprawy systemu, a jest tylko „biciem piany“. W konsekwencji,  maleje i tak niewielkie zaufanie do funkcjonariuszy publicznych w Polsce.

Cele i funkcje bazy:

  • zebranie i uporządkowanie w jednym miejscu w sieci rozproszonych informacji o reakcjach instytucji publicznych na głośne afery korupcyjne;
  • umożliwienie dalszych badań dzięki zagregowaniu i systematyzacji danych
  • jasne zademonstrowanie, którzy oskarżeniu zostali skazani, a którzy oczyścili się z zarzutów:
  • możliwość prześledzenia przebiegu poszczególnych afer znajdujących się w bazie;
  • możliwość agregacji danych, co pozwoli w prosty sposób odpowiedzieć np. na pytanie, kto ujawnił aferę, ile procesów wszczęto w związku z ujawnionymi aferami, które znajdują się w bazie, i ile z nich skończyło się uniewinnieniem, a ile skazaniem. Albo: wobec jakich instytucji państwowych najczęściej media formułowały oskarżenia o korupcję.

W bazie znajdą się ujęte w kategorie podstawowe informacje na temat:
➨ na czym polegała dana afera, jakich rodzajów korupcji dotyczyła, jacy byli jej najważniejsi uczestnicy
➨ przebiegu danej afery od momentu jej ujawnienia,
➨ jakie kroki podjęto wobec konkretnych osób/instytucji w związku z oskarżeniami (żadnych, wszczęto wewnętrzne dochodzenie, zawiadomiono prokuraturę, powołano sejmową komisję śledczą, etc.)
➨ jaki był ich wynik,
➨ czy wprowadzono jakieś zmiany w instytucji, co do której padły oskarżenia,
➨ czy podjęto próby reform w związku z aferą.

Wstępna wersja bazy danych o reakcjach instytucji publicznych na afery korupcyjne w Polsce obejmie 50 głośnych skandali, ale z czasem będzie uzupełniana.
Przedmiotem zainteresowania są tu tylko szeroko rozumiane afery korupcyjne, a nie skandale polityczne w ogóle, a źródłem danych publikacje prasowe na ten temat. Jeśli w doniesieniach prasowych będzie brakowało istotnych danych, np. o postępach procesu, zostaną one uzupełniane poprzez zwrócenie się z wnioskiem o informację publiczną do odpowiedniej instytucji, np. prokuratury.

 

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej oraz CEE Trust.

Project developed with the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission – Directorate-General Home Affairs. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Projekt koordynowany przez Environmental Law Service

 

eps-logo-new

Aktualności

11 czerwca 2014    Debata „Rzeczpospolita aferalna. 25 lat polskiej korupcji”    

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo