Medialab to nowy model praktykowania kultury i produkowania wiedzy. Podążając za hasłem „think-and-do” Centrum Cyfrowe rozwija narzędzia pozwalające na wykorzystanie różnorodności ludzkich kompetencji.

Na warszawski medialab składają się dwa działania: warsztaty i wydanie publikacji prezentującej warszawskie organizacje wykorzystujące nowe modele produkowania wiedzy i dzielenia się nią. Powstanie ona na podstawie organizowanego jesienią booksprintu.

W ramach Medialabu Warszawa organizowane będą następujące warsztaty:

SuperCollider

Warsztat dotyczyć będzie programowania muzyki, skierowany jest do młodych artystów, młodzieży i tych, którzy chcieliby rozwinąć swoje zainteresowania techniczne, wzbogacić je o podstawy programowania i wykorzystania narzędzi multimedialnych.

Warsztat odbędzie się w dniach 1-5 sierpnia.

Processing

W ramach warsztatów uczestnicy poznają podstawy programowania w środowisku Processing, grafiki komputerowej i prostych systemów interaktywnych. Podział warsztatów na sesje teoretyczne i praktyczne pozwoli uczestnikom przygotować swoje pierwsze prace, a nabyta wiedza stanowić będzie dobry punkt wyjścia do dalszej nauki programowania.

Warsztat odbędzie się w dniach 18-22 sierpnia.

Open Street Map

Dwudniowe warsztaty z Open Street Map project poświęcone będą mapowaniu i dokumentowaniu przestrzeni lokalnej poprzez opracowywanie jej map i zdjęć lotniczych (z latawców i balonów atmosferycznych). Program obejmuje zarówno przygotowanie narzędzi, jak i zbieranie i opracowywanie materiałów. Mapy stworzone przez uczestników zostaną następnie wykorzystane przez projekt „Wiki lubi zabytki”.

Warsztaty odbędą się w drugiej połowie września.

Anarchiwum Saskiej Kępy

Warsztat z oddolnej digitalizacji dziedzictwa. Wprowadzenie do tematu oddolnej digitalizacji, budowy archiwów cyfrowych i promocji dziedzictwa kulturowego poza kontekst lokalny. Anarchiwum to oddolne archiwum gromadzące zasoby, które w perspektywie tradycyjnego archiwum nie miałyby znaczenia, ale mają duży potencjał kulturowy.

Warsztaty odbędą się we wrześniu.

Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj.

Udział we wszystkich warsztatach jest bezpłatny.

Uwaga! Terminy zakończenia przyjmowania zgłoszeń uzależnione są od daty warsztatu. I tak:

24 lipca – koniec rekrutacji na warsztat SuperCollider

8 sierpnia – koniec rekrutacji na warsztat Processing

1 września – koniec rekrutacji na warsztat Digitalizacji

15 września – koniec rekrutacji na warsztat Open Street Map

Strona projektu: www.labkit.pl

Koordynatorką projektu jest Agata Jałosińska.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo