Jesteś tu:   Centrum CyfroweProjektyMuzeum otwarte

mhp baner.001

W ramach programu „Otwarta kultura” wspieramy instytucje kultury we wdrażaniu procesów otwartej digitalizacji i udostępniania zasobów oraz budowaniu opartych na zaufaniu relacji z odbiorcami.

Na zlecenie Muzeum Historii Polski przygotowaliśmy badania otoczenia sieciowego Muzeum oraz  potrzeb odbiorców instytucji w środowisku cyfrowym.

Nasz zespół badawczy, we współpracy z badaczami z Millward Brown przygotował badanie jakościowe, składające się z dwóch modułów. Moduł wydobywczy zakładał poznanie wiedzy i stosunku pracowników MHP do działalności Muzeum w sieci oraz sformułowanie wstępnych hipotez na temat możliwych grup odbiorców i obszarów tematycznych stron internetowych.

Wywiady posłużyły za podstawę do stworzenia scenariusza bloga badaczego skierowanego do użytkowników stron MHP w formie kwestionariusza z elementami forum internetowego oraz kwestionariusza ankiet, których wyniki pozwoliły nam poznać sieciowe otoczenie, zwyczaje i potrzeby użytkowników obecnych stron Muzeum Historii Polski.

Efektem tej współpracy jest nie tylko zasób wiedzy, ale także konkretne działania Muzeum – w tym Deklaracja Polityki Otwartości, która znalazła się na nowej stronie MHP.

Proces ten podsumowaliśmy w krótkim raporcie:

Zrzut ekranu 2015-07-22 o 13.14.21

Icon created by Christian Mohr from the Noun Project

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo