Jesteś tu:   Centrum CyfroweProjektyOtwarty Budżet

Otwarty Budżet   otwarty rząd  projekt zakończony

Projekt Otwarty Budżet jest prowadzony w Centrum Cyfrowym od 2010 roku. Jego celem jest gromadzenie danych związanych z finansami publicznymi (w tym budżetem państwa i samorządami terytorialnymi) oraz upublicznianie ich w zrozumiałej dla odbiorców formie.

Mamy nadzieję, że nasz projekt pomoże obywatelom zrozumieć skomplikowaną naturę finansów państwa, zwiększy przejrzystość debaty publicznej na ten temat i zaangażowanie w nią obywateli.

Dane, które gromadzimy obejmują nie tylko informacje zawarte w budżecie państwa ale również dane obejmujące:

  • państwowe jednostki budżetowe
  • państwowe fundusze celowe
  • agencje wykonawcze
  • instytucje gospodarki budżetowej
  • państwowe osoby prawne

Po otrzymaniu danych oczyszczamy je ze zbędnych informacji, przetwarzamy w edytowalną formę, która pozwala nam następnie przedstawiać je w przejrzysty sposób, w tym w formie wizualizacji.

Wizualizacja danych to ważne narzędzie ułatwiające debatę publiczną. Prezentacja dużych zbiorów informacji w postaci graficznej pozwala przedstawiać je w sposób bardziej przystępny, niż tradycyjny (tabele z danymi, wykresy). Umożliwia to szerszą debatę nad założeniami ustawy budżetowej i finansami publicznymi, zwiększa zakres kontroli społecznej nad instytucjami państwowymi oraz zaangażowanie społeczne.

Na stronie naszego projektu Otwarty budżet udostępniliśmy w przystępnej formie dane budżetu zadaniowego państwa na 2011 rok.

Opublikowaliśmy również chmury słów z wystąpień budżetowych ministra finansów Jacka Rostowskiego w latach 2007-2012, które pokazują jak rozkładał on akcenty w poszczególnych wystąpieniach.

Projekt Otwartego Budżetu jest apolityczny, a jego celem jest poprawa jakości debaty publicznej na temat finansów publicznych.

Projekt Otwarty Budżet został zakończony w 2013 roku.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo