MOTYWUJEMY SZKOŁY I NAUCZYCIELI

Wierzymy, że dobra szkoła to otwarta, innowacyjna i angażująca przestrzeń, która jest wspólną sprawą uczniów, nauczycieli i rodziców. Otwarta edukacja w szkole umożliwia stałe podnoszenie jakości materiałów edukacyjnych, uruchamia potencjał i kreatywność nauczycieli i wzmacnia zaangażowanie uczniów w proces nauki. Dla wszystkich nauczycieli chcących podnosić swoje kompetencje w zakresie otwartej edukacji, stworzyliśmy “Otwartą Lekcję”,  a dla szkół, które chcą budować swoje strategie otwartości na swoich zasobach, przygotowaliśmy “Otwartą szkołę – instrukcję montażu”.

Otwarta lekcja

Podczas Tygodnia Otwartej Edukacji w 2015 r. włączyliśmy się w akcję promocji otwartych zasobów. Zaproponowaliśmy nauczycielom, nauczycielkom, bibliotekarzom i bibliotekarkom oraz aktywistom i aktywistkom w całej Polsce realizację otwartych lekcji.

Otwarte Lekcje to krótkie warsztaty przygotowane przez Centrum Cyfrowe i Stowarzyszenie Otwarte! we współpracy z nauczycielami i ekspertami edukacyjnymi. Celem tego warsztatu jest przede wszystkim zapoznanie danej grupy z ideą otwartości w edukacji i prezentacja prostych, ale wymiernych korzyści, które wiążą się z wyborem modelu otwartościowego.

Warsztat ten składa się z kilku modułów, które można dobierać i ustawiać w zależności od potrzeb i charakteru grupy. Moduły te to m.in.: idea otwartości, przegląd linków do repozytoriów z poszczególnych przedmiotów, wyszukiwanie zasobów (dwie wersje ćwiczenia), oraz najczęściej zadawane pytania. Jeśli prowadzący będzie miał, na przykład, do dyspozycji salę z kilkoma komputerami, to wybierze rozszerzoną wersję ćwiczenia z wyszukiwaniem zasobów, jeśli w jego grupie będą nauczyciele jednego tylko przedmiotu – wybierze mniej obszerną listę linków do omówienia, a jeśli będzie miał do czynienia z grupą bardziej zaawansowaną (diagnoza na podstawie ankiety przeprowadzonej przed warsztatem) – włączy moduł dotyczący tworzenia własnych materiałów. Warsztat zawiera także instrukcję dla prowadzącego tak, aby mógł się on jak najlepiej przygotować nawet jeśli nie czuje się ekspertem w kwestiach otwartej edukacji.

Do przeprowadzenia Otwartych Lekcji wystarczy scenariusz.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo