ANGAŻUJEMY ŚRODOWISKO EKSPERTÓW

Chcemy promować tworzenie i upowszechnianie otwartych, cyfrowych materiałów edukacyjnych w środowisku ekspertów i organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. Jesteśmy członkiem Koalicji Otwartej Edukacji, angażujemy się w procesy konsultacyjne przy tworzeniu prawa, staramy się wpływać na opinię publiczną poprzez publikowanie stanowisk, analiz i uczestniczenie w konferencjach i warsztatach na całym świecie.

Polecamy najważniejsze publikacje dotyczące otwartej edukacji w Polsce.

screenshotJakie ekonomiczne konsekwencje wiążą się z wprowadzeniem dotacji celowych na zakup podręczników oraz jednoczesnym rozwojem projektu publicznie finansowanych e-podręczników? Na to pytanie stara się odpowiedzieć trójka autorów: Jagoda Komusińska, Łukasz Maźnica i Jan Strycharz w najnowszym raporcie Centrum Cyfrowego Polska szkoła w dobie darmowej rewolucji.

Prawo autorskie w edukacji – jak unikać naruszeń? Chcąc sprostać wyzwaniom nowoczesnej edukacji trzeba stosować się do obecnie obowiązujących zasad prawa autorskiego. Trzeba także umieć bronić się przed zarzutami naruszeń tam, gdzie granica wytyczona przez prawo jest trudna do ustalenia. Temu właśnie poświęcona jest niniejsza broszura – pisze we wstępie Krzysztof Siewicz. W przygotowanej przez niego broszurze znajdziemy omówienie najważniejszych elementów tzw. dozwolonego użytku, tj. przepisów regulujących korzystanie z chronionych utworów w działalności edukacyjnej oraz wskazówki co do tego, w jaki sposób reagować na wezwania do zapłaty odszkodowania za rzekome naruszenie prawa autorskiego.

„Polski rynek książek szkolnych a interwencja poprzez program Cyfrowa szkoła”. Przygotowane przez Jana Strycharza w 2013 roku opracowanie jest poświęcone analizie programu „Cyfrowa szkoła”, w tym komponentu e-podręczników. Przedmiotem analizy jest przede wszystkim wpływ interwencji publicznej na zachowania innych aktorów biorących udział w edukacji polskiego społeczeństwa. Przyglądamy się w szczególności wpływowi  analizowanego programu na rynek książek szkolnych i na zachowania dwóch dominujących grup podmiotów uczestniczących w tym rynku – nauczycieli szkolnych i komercyjnych wydawców książek szkolnych.

„Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce – raport UNESCO”: W ramach serii raportów Instytutu open educationa resources in poland - okładkaTechnologii Informacyjnych w Edukacji UNESCO, dotyczących otwartych zasobów edukacyjnych na świecie, w 2013 roku ukazała się publikacja o Polsce. „Open Educational Resources in Poland: Challenges and Opportunities” to przegląd projektów i polityk instytucji publicznych. Publikacja opisuje historię tworzenia e-podręczników  w programie Cyfrowa Szkoła oraz informacje o oddolnych inicjatywach na rzecz otwartości, takich jak Koalicja Otwartej Edukacji i projekty realizowane przez organizacje pozarządowe. Autorami raportu są Karolina Grodecka (Centrum e-learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, KOED) i Kamil Śliwowski (KOED).

„Analiza prawna przepisów prawa autorskiego dotyczących oświaty. Projekt nowelizacji”: ANALIZA_OSWIATA-1Przedmiotem opracowanej w 2013 roku przez dr Krzysztofa Siewicza analizy jest prawo autorskie, widziane z perspektywy systemu oświaty i działalności oświatowej. Punktem wyjścia dla analizy były spotkania konsultacyjne z nauczycielami oraz innymi przedstawicielami środowisk edukacyjnych. Na ich podstawie przeprowadziliśmy diagnozę barier związanych z prawem autorskim w obecnej postaci oraz propozycje rozwiązań dla problemów prawnoautorskich, które występują w działalności oświatowej. Rezultatem analizy jest projekt nowelizacji prawa autorskiego, który stanowi załącznik do analizy.

„Dozwolony użytek w edukacji”: Konsultacje z nauczycielami i innymi osobami pracującymi w instytucjach edukacyjnych, prowadzone od 2013 roku, uświadomiły nam, że wiele osób nie rozumie zasad prawa autorskiego. W ramach projektu „Spółdzielnia wiedza” przygotowaliśmy artykuł autorstwa Marcina Grudnia z Fundacji Nowe Media, tłumaczący zasady dozwolonego użytku w edukacji. Jego uzupełnieniem jest infografika tłumacząca dozwolony użytek edukacyjny.

Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych: Kluczowym elementem przewodnika jest Zrzut-ekranu-2014-05-06-godz.-21.30.15katalog serwisów otwartych zasobów edukacyjnych z podziałem na licencje. W przewodniku znajdują się także porady praktyczne dotyczące publikowania i oznaczania treści licencjami CC – m.in. schemat pozwalający określić gotowość do publikacji na CC, sposoby oznaczania licencją różnych typów plików, poprawnego znakowania treści licencją. Opisane zostały aplikacje ułatwiające poprawnie oznaczać autorstwo i licencją oraz sprawdzanie czy dany zasób został udostępniony na otwartych zasadach.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo