W Centrum Cyfrowym zależny nam, aby wszyscy obywatele mieli równe możliwości twórczego korzystania z zasobów internetu. Zajmujemy się w tym kontekście otwartością zasobów publicznych oraz kompetencjami cyfrowymi, jednak kluczowym tematem jest dla nas prawo autorskie. To ono wyznacza ramy korzystania z treści i utworów i dlatego tak ważne jest, aby jego przepisy były dobrze skonstruowane i wspierały rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Jako strona społeczna aktywnie uczestniczymy w procesie tworzenia prawa – bierzemy udział w konsultacjach publicznych do projektów legislacyjnych przygotowywanych w Polsce i na poziomie europejskim, monitorujemy proces legislacyjny i zabiegamy o jego jak największą przejrzystość. W naszych stanowiskach do propozycji zmian prawnych formułujemy jasne i bardzo konkretne postulaty, których celem jest po prostu lepsze prawo. Współpracujemy też z innymi organizacjami i zabiegamy o jak najszersze poparcie dla naszych postulatów, bo im jest nas więcej, tym lepiej jesteśmy słyszani.

Zachęcamy do pobrania dokumentu podsumowującego postulaty Centrum Cyfrowego.

Poniżej przedstawiamy zestawienie naszych stanowisk w konsultacjach.

STANOWISKA EUROPEJSKIE

Reforma prawa autorskiego w ramach Jednolitego Rynku Cyfrowego

 • stanowisko ws. dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (18 października 2016, nasze stanowisko)
 • stanowisko w sprawie roli wydawców w prawnoautorskim łańcuchu wartości (31 maja 2016, nasze stanowisko)
 • stanowisko w sprawie korzystania z utworów takich jak utwory architektoniczne lub rzeźby, wykonanych w celu umieszczenia ich na stałe w miejscach publicznych (31 maja, nasze stanowisko)
 • stanowisko w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących europejskiego rynku mediów audiowizualnych (2 października 2015, nasze stanowisko)
 • opinia w sprawie poprawek do raportu MEP Julii Redy (2 lipca 2015, nasze stanowisko)
 • stanowisko dotyczące prawa autorskiego w jednolitym rynku cyfrowym (29 maja 2015, nasze stanowisko)
 • opinia dotyczące jednolitego rynku cyfrowego (18 lutego 2015, nasze stanowisko)
 • stanowisko w sprawie unijnej reformy prawa autorskiego (5 marca 2014, nasze stanowisko)
 • stanowisko w kwestii komunikatu KE dot. treści na jednolitym rynku cyfrowym (12 lutego 2013, nasze stanowisko)

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Egzekwowanie prawa własności intelektualnej

 • stanowisko w sprawie ram prawnych w zakresie egzekwowania prawa własności intelektualnej (2 marca 2016, nasze stanowisko)
 • stanowisko ws. cywilnych środków egzekwowania praw własności intelektualnej (18 marca 2013, nasze stanowisko)

Zarządzanie Internetem, zbiorowy zarząd i utwory osierocone

 • stanowisko w sprawie Komunikatu Komisji Europejskiej o zarządzaniu internetem (21 marca 2014, nasze stanowisko)
 • stanowisko w sprawie dyrektywy o zbiorowym zarządzie prawami autorskimi i pokrewnymi (27 października 2012, nasze stanowisko)
 • uwagi do projektu reformy Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych ITR (31 sierpnia 2012, nasze stanowisko)
 • uwagi do projektu dyrektywy w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych (26 kwietnia 2012, nasze stanowisko)

STANOWISKA POLSKIE

Reforma prawa autorskiego

 • stanowisko w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (13 listopada 2014, nasze stanowisko)
 • stanowisko w konsultacjach projektu dokumentu Program na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2014 – 2016 (17 kwietnia 2014, nasze stanowisko)
 • stanowisko w konsultacjach publicznych w sprawie przepisów karnych ustawy o prawie autorskim (31 stycznia 2014, nasze stanowisko)
 • stanowisko w konsultacjach MKiDN dot. reformy prawa autorskiego (27 stycznia 2014, nasze stanowisko)
 • stanowisko w sprawie dozwolonego użytku i public lending right (5 listopada 2013, nasze stanowisko)
 • stanowisko w konsultacjach publicznych dot. dozwolonego użytku publicznego i zasad udostępniania domeny publicznej (2 lipca 2013, nasze stanowisko)
 • stanowisko w sprawie reformy systemu prawa autorskiego (24 lutego 2012, nasze stanowisko)

Otwartość zasobów publicznych

 • uwagi do dokumentu Kierunki Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji (1 sierpnia 2016, nasze stanowisko)
 • stanowisko w konsultacjach Programu Otwierania Danych Publicznych (15 czerwca 2016, nasze stanowisko)
 • stanowisko odnośnie stanowiska rządu w sprawie europejskiej strategii otwartego dostępu do danych (21 lutego 2012, nasze stanowisko)
 • stanowisko na temat projektu założeń ustawy o otwartości zasobów publicznych (6 lutego 2013, nasze stanowisko)
 • rekomendacje dla polskiego planu działań w ramach Open Government Partnership (16 marca 2012, nasze rekomendacje)
 • stanowisko odnośnie stanowiska rządu w sprawie europejskiej strategii otwartego dostępu do danych (21 lutego 2012, nasze stanowisko)

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 • stanowisko w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea (29 kwietnia 2016, nasze stanowisko)
 • stanowisko w konsultacjach publicznych w zakresie projektu rozporządzenia dot. utworów osieroconych (13 października 2015, nasze stanowisko)
 • stanowisko dot. projektu ustawy o re-use z dnia 7 listopada 2014 (1 grudnia 2014, nasze stanowisko)
 • stanowisko dot. projektu założeń ustawy o re-use  (18 czerwca 2014, nasze stanowisko)

Utwory osierocone i niedostępne w handlu

 • opinia nt. regulacji utworów osieroconych i utworów niedostępnych w handlu (10 maja 2013, nasza opinia)

Otwarta edukacja

 • stanowisko w sprawie założeń projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (31 stycznia 2017, nasze stanowisko)
 • propozycja nowelizacji ustawy o systemie oświaty (8 lutego 2016, nasza propozycja)
 • opinia dotycząca program rządowego “Bezpieczna+” (8 czerwca 2015, nasza opinia)
 • stanowisko dotyczące Otwartej Licencji Edukacyjnej (11 grudnia 2012, nasze stanowisko)

Blokowanie stron internetowych

 • opinia w sprawie blokowania stron internetowych w ustawie hazardowej ( 5 lipca 2016, nasze stanowisko)
 • stanowisko w sprawie blokowania stron internetowych (10 maja 2016, nasze stanowisko)

Egzekwowanie prawa własności intelektualnej

 • opinia nt. trollingu prawnoautorskiego (10 marca 2016, nasza opinia)

Otwarte licencje, zbiorowy zarząd, środowisko regulacyjne

 • stanowisko dotyczące implementacji dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania (3 marca 2016, nasze stanowisko)
 • stanowisko w konsultacjach dotyczących otoczenia regulacyjnego platform i pośredników internetowych (4 listopada 2015, nasze stanowisko)
 • stanowisko dot. konsultacji projektu traktatu o ochronie organizacji nadawczych (4 kwietnia 2013, nasze stanowisko)
 • stanowisko w sprawie zgodność z polskim prawem licencji CC0 (19 października 2012, nasze stanowisko)
 • uwagi do projektu nowelizacji ustawy o Radiofonii i Telewizji (31 lipca 2012, nasze uwagi)

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo