W 2013 przeprowadziliśmy warsztaty, podczas których rozmawialiśmy z nauczycielami, innymi edukatorami i przedstawicielami środowisk oświatowych o problemach związanych z korzystaniem z treści na potrzeby edukacji. Wnioski z warsztatów były punktem wyjścia do analizy przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim dotyczą one działalności oświatowej.

Na podstawie analizy sformułowaliśmy propozycje rozwiązań dla problemów prawno-autorskich, które występują w działalności oświatowej. Mają one postać projektu nowelizacji prawa autorskiego, który stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Analiza prawna przepisów prawa autorskiego dotyczących oświaty. Projekt nowelizacji

Pobierz raport (PDF).

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo