Technospołecznicy   otwarta kultura  projekt zakończony

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska opublikowało nowy raport ‘Technospołecznicy: nowa era mediów lokalnych’. Zapraszamy do lektury!

Raport „Technospołecznicy” opisuje działalność niezależnych portali informacyjnych w małych miejscowościach. Historie rozwoju lokalnych serwisów są zróżnicowane, dlatego w tej publikacji staramy się przede wszystkim uchwycić najczęściej powracające tematy oraz zwrócić uwagę na wątki, które wydają się nam szczególnie istotne. Portale te stanowią bowiem ciekawy przykład przemian w medialnym ekosystemie. Okazuje się, że tworzona – najczęściej hobbystycznie – strona może skutecznie wypełniać lokalną lukę informacyjną.

Portale stają się miejscem bieżących relacji o zagrożeniu powodziowym czy fotoreportaży z dożynek. Nadają nowy bieg samorządowej kampanii wyborczej, dotąd często sprowadzającej się do plakatów na ulicach i plotek, teraz zaś obejmującej również wywiady z kandydatami czy nawet debaty transmitowane na żywo.

W ślad za funkcją informacyjną podąża funkcja opiniotwórcza. Portale często stają się przestrzenią ożywionych dyskusji – przeważnie w komentarzach pod artykułami, niekiedy również na forum. Mieszkańcy wypowiadają się na istotne lokalnie tematy: może to być kwestia słabego ogrzewania w kościele, może to być kwestia upamiętnienia Żydów mieszkających tutaj przed wojną, czy też podziału gminnego budżetu. W miejscach, gdzie wcześniej nie było mediów lokalnych, oznacza to nowy etap dojrzewania (instytucjonalizacji) tutejszej opinii publicznej.

Reakcje gminnej władzy na pojawienie się niezależnego medium poświęconego miejscowemu życiu bywają mocno zróżnicowane. Na jednym biegunie jest zlecanie ataków hakerskich, utrudnianie dostępu do informacji publicznej, czy mobilizacja organów ścigania. Na drugim biegunie pojawia owocna współpraca, kiedy to portal okazuje się pomocny w docieraniu do mieszkańców z konkretnymi informacjami z Urzędu Gminy oraz źródłem informacji dla władzy, co ludzie faktycznie sądzą na różne lokalne tematy (czy to dzięki dyskusjom widniejącym pod artykułami, czy też dzięki wynikom ankiet prowadzonych przez portal).

Zmiany zachodzące we wsiach i miasteczkach pod wpływem działalności technospołeczników pokazują jak rozwój komunikacji sieciowej stawia na nowo pytanie o mechanizmy sfery publicznej. Pytanie to wydaje się szczególnie ważne w czasach kryzysu mediów tradycyjnych, które były dotąd ważnym narzędziem społecznej debaty i kontroli.

Raport jest podsumowaniem badania jakościowego składającego się z dwóch etapów. Etap pierwszy to e-etnografia obejmująca portale i inne strony lokalne. Etap drugi to wizyty etnograficzne w miejscowościach, w których działają portale oraz wywiady pogłębione z ich twórcami.

Pełną wersję raportu w formacie PDF można znaleźć tutaj.

Projekt „Technospołecznicy – rozkwit mediów lokalnych” został zrealizowany dzięki grantowi Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo