Ewa Majdecka

Specjalistka ds. otwartości w kulturze i nauce

Ewa Majdecka

Socjolożka i animatorka kultury, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka specjalizacji animacja kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW, badaczka społeczna, autorka projektów kulturowych. W ISNS UW stworzyła Inicjatywę Otwieracz – pierwszą w Polsce studencką grupę działającą na rzecz popularyzacji otwartego dostępu do publikacji naukowych. W Centrum Cyfrowym współtworzy Pracownię Otwierania Kultury oraz Otwarte Zabytki, gdzie bada, pisze, szkoli oraz koordynuje procesy powstania cyfrowych narzędzi przybliżających ludzi do dziedzictwa.

E-mail: