Jesteś tu:   Centrum CyfroweO nas

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska pracuje na rzecz zmiany społecznej i zwiększenia zaangażowania obywatelskiego wykorzystując potencjał narzędzi cyfrowych oraz modeli współpracy opartych na dzieleniu się zasobami i wiedzą.

Czym się zajmujemy? Nasze działania i projekty prowadzimy w trzech podstawowych obszarach:

Otwarty rząd: prowadzimy projekty na rzecz zwiększania transparentności funkcjonowania instytucji publicznych. Staramy się przekonywać instytucje publiczne – rządowe i samorządowe do większego otwarcia na obywateli poprzez zapewnianie im dostępu do danych publicznych oraz o swobodny wgląd w proces stanowienia prawa.

Otwarte NGO: razem z innymi organizacjami pozarządowymi pracujemy na rzecz wprowadzania modeli otwartości w działaniach trzeciego sektora i w instytucjach kultury. W oparciu o upowszechnienie licencji creative commons dążymy do tworzenia standardów otwartości opartych na kulturze dzielenia się zasobami, wiedzą i twórczością.

Otwarta Kultura: interesuje nas wpływ rozwoju technologicznego na społeczeństwo oraz związane z nim postępujące zmiany kulturowe, które staramy się diagnozować, interpretować i upowszechniać. W tym obszarze prowadzimy również działania edukacyjne zachęcające twórców do wykorzystywania nowych technologii w formule medialabów jak również projekty mające na celu zmniejszanie skali wykluczenia cyfrowego.

Wspólnym mianownikiem naszych projektów jest otwartość – oznaczająca dostępność zasobów i promowanie modeli współpracy w oparciu o otwarte zasoby. W tym celu jesteśmy partnerem instytucjonalnym projektu Creative Commons Polska.

W jaki sposób działamy? Prowadzimy nasze projekty w duchu ‘think & do tankowym’ – nie tylko diagnozujemy i opisujemy rzeczywistość społeczną, chcemy również aktywnie wpływać na jej kształt. W tym celu tworzymy w naszym Laboratorium narzędzia programistyczne oraz prowadzimy działania edukacyjne, promujemy rozwiązania prawne oraz angażujemy się w akcje społeczne.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo