Współpraca między

Centrum Cyfrowym

i Knowledge Rights 21

KR21 National Coordination
in Poland

Celem Knowledge Rights 21 jest stworzenie silnej i trwałej krajowej sieci rzeczników, wspierających realizację reformy prawnej i polityk niezbędnych do osiągnięcia godnego XXI wieku dostępu do badań, edukacji i kultury.

Centrum Cyfrowe ma zaszczyt pełnić rolę Krajowego Koordynatora KR21 w Polsce. Naszym celem jest wspieranie zmian, budowanie mostów i tworzenie przestrzeni dialogu i zrozumienia niezbędnych do katalizowania zmian w odniesieniu do potrzeb bibliotek, badań, edukacji i kultury na poziomie krajowym i regionalnym.

Kim jesteśmy? Fundacja Centrum Cyfrowe to think-and-do tank z siedzibą w Warszawie. Wspieramy otwartość i zaangażowanie w cyfrowym świecie. Wspólnie z ekspertkami i praktykami otwartymi na zmianę tworzy przestrzeń dla nowych idei, rozwoju umiejętności i narzędzi. Dąży do tego, aby w relacji człowieka z technologią interes społeczny był zawsze na pierwszym miejscu.

Krajowi Koordynatorzy działają także m.in. w Bułgarii, Grecji, Łotwie, Holandii, Słowenii i Wielkiej Brytanii – poznasz ich tutaj.

Kontakt: Katarzyna Strycharz, kstrycharz@centrumcyfrowe.pl

Nasz zespół:

lekko uśmiechnięta kobieta

Maja Drabczyk

Kierowniczka działu polityk i rzecznictwa

Fundacja Centrum Cyfrowe

lekko uśmiechnięta kobieta

Katarzyna Strycharz

Specjalistka ds. polityk publicznych

Fundacja Centrum Cyfrowe

lekko uśmiechnięty mężczyzna

Dr Konrad Gliściński

Ekspert ds. własności intelektualnej

Fundacja Centrum Cyfrowe / Uniwersytet Jagielloński

Badanie “Secure Digital Lending in Libraries”

W 2022 roku Centrum Cyfrowe przeprowadzi europejskie badanie przepisów dotyczących cyfrowych wypożyczeń.

W ramach badania powstanie analiza porównawcza obecnego stanu prawa autorskiego w zakresie możliwości digitalizacji i wypożyczania książek przez biblioteki – na mocy zarówno przepisów krajowych, jak i europejskich. Badanie obejmie wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz wybrane kraje Rady Europy. W oparciu o wyniki badania zaproponowane zostaną sposoby ułatwienia bibliotekom bezpiecznego wypożyczania cyfrowego zgodnego z przepisami prawa autorskiego.

Głównym celem badania jest lepsze zrozumienie, jak w ramach prawa unijnego wygląda sytuacja digitalizacji i cyfrowego wypożyczania. Chcemy sprawdzić, w których państwach członkowskich UE cyfrowe wypożyczanie jest już legalne i nie wymaga dodatkowych zmian legislacyjnych, gdzie jego legalizacja może się odbyć na poziomie przepisów krajowych, a w jakich przypadkach konieczne będą zmiany na poziomie unijnym.

Stanowisko głównego badacza pełni dr Konrad Gliściński (Fundacja Centrum Cyfrowe / Uniwersytet Jagielloński). Badanie będzie prowadzone we współpracy z badaczami Future Law Lab z  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Raport końcowy z badań zostanie opublikowany w 2023 r. Na podstawie badań przygotowany zostanie także artykuł naukowy.

 

Kontakt

Katarzyna Strycharz
kstrycharz@centrumcyfrowe.pl