Współpraca między

Centrum Cyfrowym

i Knowledge Rights 21

Działania KR21 w Polsce

Celem Knowledge Rights 21 jest stworzenie silnej i trwałej krajowej sieci rzeczników, wspierających realizację reformy prawnej i polityk niezbędnych do osiągnięcia godnego XXI wieku dostępu do badań, edukacji i kultury.

Centrum Cyfrowe ma zaszczyt pełnić rolę Krajowego Koordynatora KR21 w Polsce. Naszym celem jest wspieranie zmian, budowanie mostów i tworzenie przestrzeni dialogu i zrozumienia niezbędnych do katalizowania zmian w odniesieniu do potrzeb bibliotek, badań, edukacji i kultury na poziomie krajowym i regionalnym.

Kim jesteśmy? Fundacja Centrum Cyfrowe to think-and-do tank z siedzibą w Warszawie. Wspieramy otwartość i zaangażowanie w cyfrowym świecie. Wspólnie z ekspertkami i praktykami otwartymi na zmianę tworzy przestrzeń dla nowych idei, rozwoju umiejętności i narzędzi. Dąży do tego, aby w relacji człowieka z technologią interes społeczny był zawsze na pierwszym miejscu.

Krajowi Koordynatorzy działają także m.in. w Bułgarii, Grecji, Łotwie, Holandii, Słowenii i Wielkiej Brytanii – poznasz ich tutaj.

Kontakt: Katarzyna Strycharz, kstrycharz@centrumcyfrowe.pl

Nasz zespół:

lekko uśmiechnięta kobieta

Maja Drabczyk

Kierowniczka działu polityk i rzecznictwa

Fundacja Centrum Cyfrowe

lekko uśmiechnięta kobieta

Katarzyna Strycharz

Specjalistka ds. polityk publicznych

Fundacja Centrum Cyfrowe

lekko uśmiechnięty mężczyzna

Dr Konrad Gliściński

Ekspert ds. własności intelektualnej

Fundacja Centrum Cyfrowe / Uniwersytet Jagielloński

Konferencja „Biblioteki i archiwa przyszłości”

„Biblioteki i archiwa przyszłości. Prawo autorskie wspierające misję publiczną sektora kultury”

22 maja 2023, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz online

Biblioteki i archiwa przyszłości to instytucje, które muszą być obecne online. Jednak na drodze do pełnego wykorzystania ich potencjału w świecie cyfrowym stają często regulacje prawa autorskiego. Czy prawa własności intelektualnej mogą wspierać realizację misji instytucji publicznych? Jakich zmian potrzebujemy, aby biblioteki i archiwa odpowiadały na ich potrzeby odbiorców? Odpowiedzi poszukamy w 3 sesjach tematycznych:

Konferencja jest  otwarta dla wszystkich zainteresowanych – bibliotekarzy, archiwistów,  pracowników instytucji kultury, prawników, aktywistów i decydentów i odbędzie się w trybie hybrydowym.

Weź dział w konferencji

Badanie “Secure Digital Lending in Libraries”

W 2022 roku Centrum Cyfrowe przeprowadziło europejskie badanie przepisów dotyczących cyfrowych wypożyczeń.

W ramach badania powstała analiza porównawcza obecnego stanu prawa autorskiego w zakresie możliwości digitalizacji i wypożyczania książek przez biblioteki – na mocy zarówno przepisów krajowych, jak i europejskich. Badanie objęło wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz wybrane kraje Rady Europy. W oparciu o wyniki badania zaproponowane zostały sposoby ułatwienia bibliotekom bezpiecznego wypożyczania cyfrowego zgodnego z przepisami prawa autorskiego.

Głównym celem badania było lepsze zrozumienie, jak w ramach prawa unijnego wygląda sytuacja digitalizacji i cyfrowego wypożyczania. Sprawdziliśmy, w których państwach członkowskich UE cyfrowe wypożyczanie jest już legalne i nie wymaga dodatkowych zmian legislacyjnych, gdzie jego legalizacja może się odbyć na poziomie przepisów krajowych, a w jakich przypadkach konieczne będą zmiany na poziomie unijnym.

Stanowisko głównego badacza pełnił dr Konrad Gliściński (Fundacja Centrum Cyfrowe / Uniwersytet Jagielloński). Badanie prowadzone było we współpracy z badaczami Future Law Lab z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Raport końcowy z badań zostanie opublikowany w 2023 r.

Badanie wyjątków w prawie autorskim dotyczących działalności naukowej

W trakcie badania przeprowadzona zostanie analiza wyjątków dotyczących badań naukowych występujących w europejskim prawie autorskim oraz ich wpływu na wspieranie badań i innowacji w Europie.

Badanie podzielono na dwie części. Prace nad nimi planowane są na okres od czerwca 2023 do marca 2024. Po ich zakończeniu opublikowany zostanie raport końcowy.

W części pierwszej badania skupimy się na analizie dostępnej literatury dotyczącej wyjątków dot. badań naukowych, by zbudować podstawę teoretyczną dla prowadzonych w części drugiej badań jakościowych, mających na celu sprawdzenie, jak w praktyce wyglądają doświadczenia naukowców z prawami autorskimi, w tym ze stosowaniem wyjątków dot. badań naukowych.

dowiedz się więcej

Kontakt

Katarzyna Strycharz
kstrycharz@centrumcyfrowe.pl