Badanie wyjątków w prawie autorskim dotyczących działalności naukowej

W trakcie badania przeprowadzona zostanie analiza wyjątków badawczych występujących w europejskim prawie autorskim oraz ich wpływu na wspieranie badań i innowacji w Europie.

Badanie podzielono na dwie części. Prace nad nimi planowane są na okres od czerwca 2023 do marca 2024. Po ich zakończeniu  opublikowany zostanie raport końcowy.

W części pierwszej badania skupimy się na analizie dostępnej literatury dotyczącej wyjątków badawczych, by zbudować podstawę teoretyczną dla prowadzonych w części drugiej badań jakościowych, mających na celu sprawdzenie, jak w praktyce wyglądają doświadczenia naukowców z prawami autorskimi, w tym ze stosowaniem wyjątków badawczych.

Badanie prowadzi Fundacja Centrum Cyfrowe we współpracy z Future Law Lab działającym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Projekt finansuje Knowledge Rights 21, przy wsparciu Arcadii – funduszu charytatywnego Lisbet Rausing i Petera Baldwina.

 

Cześć pierwsza: przegląd wyjątków badawczych w prawie autorskim obowiązujących w krajach Unii Europejskich i w Wielkiej Brytanii

W oparciu o literaturę i dostępne źródła przygotowany zostanie kwestionariusz dla 28 ekspertów i ekspertek z państw Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Na jego podstawie powstanie macierz ilustrująca funkcjonowanie wyjątków badawczych w analizowanych krajach. Macierz obejmować będzie także badanie dot. dozwolonego użytku osobistego oraz wyjątku dotyczącego eksploracji tekstu i danych).

 

Zespół:

 

Cześć druga: praktyczne doświadczenia badaczy w kontekście korzystania z praw autorskich, w tym wyjątków badawczych

W drugim segmencie badania przeprowadzone zostaną wywiady pogłębione (IDIs) oraz wywiady grupowe (FGIs) z badaczami z dziesięciu państw europejskich. Zebrane w ten sposób dane, wraz z przeglądem badań archiwalnych, dostarczą informacji o codziennych doświadczeniach badaczy związanych z prawem autorskim, w tym z korzystaniem z wyjątków dot. prowadzenia działalności naukowej.

 

Zespół:

 


fot. Elijah Hail / Unsplush