Dokumenty Fundacji Centrum Cyfrowe

Fundacja Centrum Cyfrowe powołana została w 2015 r. przez Fundację Projekt: Polska oraz fundatorów: Szymona Gutkowskiego, Igora Ostrowskiego i Aleksandra Tarkowskiego, w związku z potrzebą wydzielenia jednostki o nazwie Centrum Cyfrowe z Fundacji Projekt: Polska. Fundatorzy uznali, że rozrastająca się działalność Centrum Cyfrowego, jej profil i marka wymagają oddzielnej osobowości prawnej.