Otwarta nauka

Wierzymy, że dostęp do wiedzy jest jedną z podstawowych wartości i praw człowieka. Wiedza ma zasadnicze znaczenie dla edukacji, innowacji i uczestnictwa w kulturze, a każdy powinien mieć do niej dostęp i móc z niej swobodnie korzystać – także cyfrowo. I ten cyfrowy obieg wymaga nowego spojrzenia na kwestie dostępności do wiedzy i otwartości nauki, tak by sektor nauki mógł swobodnie realizować swoją misję także wirtualnie. Wymaga to przyjrzenia się obowiązującym politykom i regulacjom, badania potrzeb i wyzwań, z jakimi mierzą się badaczki/cze, użytkowniczki/cy bibliotek i archiwów, a także dyskusji o dostępności, dzieleniu się i udostępnianiu cyfrowych danych i materiałów badawczych.

Działania

Cyfrowy dostęp do wiedzy to temat ponadnarodowy. Dlatego też jesteśmy częścią międzynarodowych sieci eksperckich – programu Knowledge Rights 21 oraz koalicji Access 2 Knowledge. W ramach tych działań, prowadzimy projekty badawcze dotyczące e-wypożyczeń oraz wyjątków badawczych. W oparciu o badania analizujemy potrzeby, wyzwania i okazje pozwalające na pełniejsze wykorzystanie cyfrowego dostępu do wiedzy i działań badawczych. 

Organizujemy konferencje i spotkania eksperckie, jak międzynarodową konferencję “Biblioteki i archiwa przyszłości. Prawo autorskie wspierające misję publiczną sektora kultury” (maj 2023) – o tym jak organizacje mogą wypełniać swoją publiczną misję w obiegu cyfrowym bez odpowiednio dostosowanych przepisów prawnych.