Access to Knowledge (A2K Coalition) – promujemy dostęp do wiedzy

Zespół projektu: Maria (Maja) Drabczyk

Obszary działań: Otwarta nauka

Więcej: https://www.a2k-coalition.org/

Centrum Cyfrowe wchodzi w skład Access to Knowledge (A2K Coalition) – koalicji organizacji społeczeństwa obywatelskiego z całego świata, które promują dostęp do wiedzy i wykorzystanie z niej.

Dostęp do wiedzy jest tak samo ważny na całym świecie. Kryzysy, w tym pandemia COVID-19 i zmiany klimatyczne, podkreśliły jeszcze bariery, jakie obecny system praw autorskich stawia tym, którzy nauczają, uczą się, badają, tworzą, zachowują lub chcą cieszyć się światowym dziedzictwem kulturowym.

Międzynarodowy system praw autorskich nie nadążał za rozwojem technologii i praktyk, w tym w zakresie działalności cyfrowej i transgranicznej. W konsekwencji nie byliśmy w stanie wykorzystać istniejących możliwości promowania dostępu do wiedzy i korzystania z niej, by  w celu przestrzegania praw człowieka i osiągnięcia bardziej sprawiedliwych, integracyjnych i zrównoważonych społeczeństw.

Członkowie A2K Coalition to edukatorzy, badacze, studenci, bibliotekarze, archiwiści, muzealnicy oraz inni użytkownicy wiedzy i przedstawiciele środowisk kreatywnych z całego świata. Nasze indywidualne misje są zróżnicowane, ale wszystkim nas łączy nas wizja sprawiedliwego i zrównoważonego systemu praw autorskich.