Druga edycja publikacji „Nobody puts research in a cage: Researchers’ perspectives on working with copyright”

Sprawiedliwy i nowoczesny system praw autorskich jest niezbędny dla rozwoju sprzyjającego europejskiego środowiska badawczego. Badacze często doświadczają ograniczeń w dostępie, użytkowaniu i ponownym wykorzystaniu zasobów niezbędnych do ich działań ze względu na prawa autorskie i pokrewne prawa.

Choć dzięki dyrektywie DSM z 2019 roku badacze korzystają z wyjątku dotyczącego eksploracji tekstu i danych na terenie UE, wyjątek ten obejmuje jedynie czynności kopiowania dla określonego podzbioru działań badawczych. Prawo do publicznego komunikowania nadal nie jest zharmonizowane na poziomie unijnym, a jest ono niezbędne do dostępu zdalnego lub międzykrajowego w celu udostępnienia zasobów i wyników badań w celu weryfikacji, walidacji lub rozpowszechniania.

Drugie wydanie naszej publikacji „Nobody puts research in a cage” bada, jak funkcjonujący w UE reżim praw autorskich wpływa na pracę badaczy w Europie i na poziomie międzynarodowym. Pokazujemy, w jaki sposób obecne ramy prawne utrudniają transparentność badań, uniemożliwiają badaczom spełnianie wymagań dotyczących otwartego dostępu oraz utrudniają wspólne inicjatywy i projekty prowadzone w zespołach funkcjonujących między kilkoma krajami.

Opowiadamy się za wprowadzeniem na poziomie unijnym obowiązkowego wyjątku badawczego w zakresie praw autorskich i innych wyłącznych praw w zakresie badań naukowych, a także bardziej kompleksowej regulacji – Digital Knowledge Act (Aktu o Wiedzy Cyfrowej), uwzględniającego szerzej potrzeby środowiska badawczego. 

Dodatkowo, opowiadamy się za międzynarodowymi porozumieniami w sprawie minimalnych standardów dla badań w celu zabezpieczenia prawa do badań na poziomie globalnym.

Publikacja została przygotowana przez COMMUNIA, Centrum Cyfrowe, Wikimedia Sverige oraz the Intellectual Property Law Institute i wydana w ramach projektu the Right to Research in International Copyright Law, finansowanego przez Arcadia – fundusz charytatywny Lisbet Rausing i Petera Baldwina.

09_QUOTE_ANAMARIA_1920x1080
Tytuł: 09_QUOTE_ANAMARIA_1920x1080
cytat z drugiej edycji publikacji “Nobody puts knowledge in a cage”