Prawo autorskie

W Centrum Cyfrowym wierzymy, że internet może być dobrem wspólnym, a kultura, nauka i edukacja powinny być dostępne dla każdego. Chcemy, by wszyscy ludzie mieli swobodny dostęp do wiedzy i kultury, a także wolność wypowiedzi i twórczej ekspresji z pomocą technologii cyfrowych. Wierzymy, że można to osiągnąć dzięki odpowiednim politykom publicznym i prawnym regulacjom – dlatego aktywnie je współtworzymy.

Na co dzień działamy międzynarodowo, ponieważ o otwarty internet i dostęp do wiedzy i danych nie wystarczy zadbać w obrębie jednego kraju. Nasze działania na poziomie Unii Europejskiej prowadzimy w ramach Stowarzyszenia COMMUNIA oraz sieci Knowledge Rights 21. W skali globalnej jesteśmy aktywnym członkiem platformy reformy prawa autorskiego Creative Commons oraz koalicji Access to Knowledge.

Działania

Wszystkie nasze projekty tworzymy w duchu otwartości i dzielenia się. W ramach Pracowni Otwierania Kultury współpracujemy z instytucjami kultury, które chcą dzielić się swoimi zasobami przy wykorzystaniu licencji Creative Commons. Razem z Koalicją Otwartej Edukacji (KOED) współtworzyliśmy polityki publiczne wspierające otwartość zasobów edukacyjnych w Polsce. W ramach Spółdzielni Otwartej Edukacji wspieramy nauczyciel(k)i w tworzeniu i korzystaniu z otwartych zasobów edukacyjnych. Od wielu lat szkolimy przedstawiciel(k)i instytucji kultury, świata nauki, trzeciego sektora oraz przemysłów kreatywnych z podstaw prawa autorskiego i stosowania licencji Creative Commons. Creative Commons Polska to jeden z najdłużej i najprężniej działających oddziałów CC, które obecnie znajdują się w ponad 80 różnych krajach. Tłumaczymy i rozwijamy narzędzia Creative Commons, tworzymy materiały edukacyjne i promujemy legalny dostęp do dóbr kultury. 

Ważne jest dla nas zwiększanie świadomości wpływu prawa autorskiego na kulturę i społeczeństwo. Bierzemy aktywny udział w dyskusji na temat reformy prawa autorskiego, zarówno w Polsce, jak i w Europie. W ramach Comumnnii, Knowledge Rights 21 i Access 2 Knowledge realizujemy projekty badawcze, organizujemy konferencje i spotkania oraz współtworzymy opinie i stanowiska mające na celu zmiany obowiązujących krajowych, europejskich i światowych regulacji prawnoautorskich.

Licencje Creative Commons pozwalają zastąpić tradycyjny model „Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone”, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad prawa autorskiego. Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń. Dzięki temu, autor/ka może samodzielnie określić zasady, na których chce dzielić się swoją twórczością z innymi.

Mechanizm CC0 to narzędzie dla twórców, którzy chcą dać innym jak największą swobodę w rozpowszechnianiu, modyfikowaniu i ponownym wykorzystywaniu ich utworów. Oznaczając swój utwór znakiem CC0 zrzekają się swoich praw autorskich, pokrewnych i powiązanych w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące w danych kraju prawo. Symbol CC0 sygnalizuje, że utwór został przeniesiony do domeny publicznej.

Znak Domeny Publicznej to prosta grafika informująca o braku ograniczeń prawa autorskiego w stosunku do danego utworu i różni się od pozostałych narzędzi Creative Commons. Domena publiczna nie jest licencją. Utwór z domeny publicznej może oznaczyć każdy (nie tylko twórca), kto ma wiedzę na temat jego statusu prawnego.