Jesteś tu:   Centrum CyfroweCzytelnia
„Ekonomika eksploracji tekstu i danych – analiza aktualnych trendów i przyszłych zastosowań”
„Ekonomika eksploracji tekstu i danych – analiza aktualnych trendów i przyszłych zastosowań”. Na czym polega text and data mining  (eksploracja tekstu i danych)? Jak dziś firmy wykorzystują technologie TDM, a jak będą to robić w przyszłości? I wreszcie...   
Wolność panoramy (prawo panoramy)
Wolność panoramy (prawo panoramy). Przestrzeń publiczna jest  dobrem wspólnym – każdy powinien mieć prawo zobaczyć, jak wyglądają place, ulice, parki czy budynki w danym...   
Copyright Law In Transition
Copyright Law In Transition. For over a decade, we have been witnessing massive changes of social behaviours regulated by copyright law. download Copyright Law in...   
Cyfryzacja polskiej edukacji
Cyfryzacja polskiej edukacji. Na przełomie 2015 i 2016 roku zorganizowaliśmy grupę roboczą złożoną z przedstawicielli szkół, firm i organizacji pozarządowych sektora edukacyjnego. Naszym celem...   
 
Dobro wspólne. Pasja i praktyka. Na przestrzeni ostatnich lat, przeprowadzono na szeroką skalę digitalizację zasobów polskich instytucji kultury. Celem badania była ewaluacja tego procesu z punktu widzeni...   
Domena publiczna w instytucjach dziedzictwa. Instrukcja
Domena publiczna w instytucjach dziedzictwa. Instrukcja. Przystępna i praktyczna pozycja, w której omówione zostają możliwości wykorzystania i upowszechniania domeny publicznej przez instytucje dziedzictwa. Po jej przeczytaniu...   
Jak czytają Polacy?
Jak czytają Polacy?. Pobierz:    Jak czytają Polacy - raport końcowy         Jak czytają Polacy - skrót raportu Badanie, wynikiem któreg...   
Jak poprowadzić szkolenie o Open Access. Narzędziownik
Jak poprowadzić szkolenie o Open Access. Narzędziownik.   Publikacja to narzędziownik służący wsparciu działań szkoleniowych i popularyzatorskich na rzecz Otwartej Nauki. W jednym miejscu zebrano wiedzę...   
Jak wykorzystać serwis Otwarte Zabytki we współpracy ze społecznościami lokalnymi?
Jak wykorzystać serwis Otwarte Zabytki we współpracy ze społecznościami lokalnymi?. Zostań przewodnikiem, czyli jak zainteresować mieszkańców lokalną historią i zaangażować ich w działania. Scenariusz wykorzystania serwisu Otwarte Zabytki Scenarius...   
Mistrzowie Kodowania Junior
Mistrzowie Kodowania Junior. Edukacja cyfrowa, przygotowująca do świadomego korzystania z możliwości, jakie dają nowe media, jest jednym z obszarów naszego działania. Dążymy d...   
Otwarta nauka: prawo autorskie i wolne licencje
Otwarta nauka: prawo autorskie i wolne licencje. Otwarty dostęp (open access) dotyczy udostępniania bez barier finansowych, technologicznych i prawnych publikacji naukowych powstałych dzięki finansowaniu ze środków publicznych...   
Otwarte Zabytki digitalizacja. Przewodnik
Otwarte Zabytki digitalizacja. Przewodnik. Publikacja podsumowuje działania wykonane w ramach trzech edycji projektu "Otwarte Zabytki digitalizacja", w ramach którego digitalizowano wybrane zasoby archiwum Wojewódzkiego Urzędu...   
Otwarte Zabytki. Przewodnik dla nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury
Otwarte Zabytki. Przewodnik dla nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury. Przewodnik zawiera zestaw scenariuszy i sposobów na wykorzystanie w praktyce serwisu Otwarte Zabytki w działaniach animacyjnych i edukacyjnych, a także...   
Otwarte Zabytki. Spacerowniki
Otwarte Zabytki. Spacerowniki. Już kolejny rok współpracowaliśmy z instytucjami z całej Polski, które chciały wykorzystywać serwis Otwarte Zabytki do własnych działań. W 2016...   
Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce — uwarunkowania i szanse rozwoju
Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce — uwarunkowania i szanse rozwoju. Pobierz raport Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - uwarunkowania i szanse rozwoju Przeanalizowaliśmy sytuację otwartych zasobów w Polsce i przygotowaliśmy obszerny...   
Otwartość w instytucjach kultury. Raport z badań
Otwartość w instytucjach kultury. Raport z badań. Na przestrzeni ostatnich lat rozwój nowych technologii znacząco zmienił nie tylko oblicze instytucji sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea), ale...   
Otwartość zasobów edukacyjnych w Regionalnych Programach Operacyjnych
Otwartość zasobów edukacyjnych w Regionalnych Programach Operacyjnych. Analiza pokazuje, jak są realizowane w województwach wytyczne, dotyczące otwartości zasobów edukacyjnych, zapisane w “Wytycznych” Ministerstwa Rozwoju.  Wynika z niej m.in., że brak jest...   
Polskie organizacje zarządzania zbiorowego i ich dane finansowe
Polskie organizacje zarządzania zbiorowego i ich dane finansowe. Pobierz raport Polskie OZZ i ich dane finansowe Pobierz abstrakt Download the Abstract Aktywność kulturalna to ważna dziedzina życia społeczneg...   
Technologie cyfrowe - kryzys czy innowacja dysruptywna rynku muzycznego?
Technologie cyfrowe - kryzys czy innowacja dysruptywna rynku muzycznego?. Pobierz raport Technologie cyfrowe - kryzys czy innowacja dysruptywna rynku muzycznego? Go to English version W XXI w. artyści zadają...   
Wizja lokalna. Twoja wizja na lokalność
Wizja lokalna. Twoja wizja na lokalność. W ramach programu „Wizja lokalna” nawiązaliśmy współpracę z instytucjami dziedzictwa i z organizacjami pozarządowymi, testując możliwości serwisu Otwarte Zabytk...   
Wizja lokalna. Twoja wizja na lokalność. Serwis Otwarte Zabytki jako narzędzie w edukacji i animacji kultury
Wizja lokalna. Twoja wizja na lokalność. Serwis Otwarte Zabytki jako narzędzie w edukacji i animacji kultury. W Centrum Cyfrowym dużą uwagę przykładamy do ponownego wykorzystania zasobów, które znajdują się w domenie publicznej lub są na licencjach...   
Katalog kompetencji cyfrowych małych firm
Katalog kompetencji cyfrowych małych firm. Pobierz: raport z badań, skrót raportu, katalog kompetencji cyfrowych małych firm Centrum Cyfrowe wpiera program Google „Internetowe rewolucje”, który...   
Twórca, buntownik, strażnik, nieświadomy użytkownik. Nauczyciele i nowoczesne praktyki edukacyjne
Twórca, buntownik, strażnik, nieświadomy użytkownik. Nauczyciele i nowoczesne praktyki edukacyjne. Pobierz raport w wersji PDF po polsku lub po angelsku  O tym, jak nauczyciel może używać, dzielić się lub remiksować materiały...   
Skala i sposoby wykorzystania licencji Creative Commons w Polsce. Analiza wykorzystania licencji na stronach WWW.
Skala i sposoby wykorzystania licencji Creative Commons w Polsce. Analiza wykorzystania licencji na stronach WWW.. Prowadząc projekt Creative Commons Polska poświęcamy dużo uwagi edukowaniu twórców różnorodnych treści odnośnie zasad ich udostępniania. Uczymy, że aby stosować...   
Nauka programowania w szkołach. Czas na upgrade ‒ perspektywa 2014
Nauka programowania w szkołach. Czas na upgrade ‒ perspektywa 2014. W niniejszym dokumencie pragniemy rozwinąć kwestie przedstawione w opublikowanym w 2012 roku raporcie "Nauka programowania w szkołach – czas na upgrade?"...   
Nauka programowania w szkołach. Czas na upgrade?
Nauka programowania w szkołach. Czas na upgrade?. Stwierdzenie, że komputery i inne urządzenia elektroniczne sterowane oprogramowaniem wdzierają się we wszystkie sfery naszego życia, brzmi jak truizm. Nowe...   
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - nowe wyzwanie dla instytucji kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - nowe wyzwanie dla instytucji kultury.   "Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - nowe wyzwanie dla instytucji kultury" to raport opracowany w czerwcu 2014 roku przez Helenę...   
Przewodnik internetowy
Przewodnik internetowy. Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz powstał po to, by wspomóc upowszechnianie internetu wśród grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym przede wszystkim seniorów...   
Otwarte Zabytki - digitalizacja
Otwarte Zabytki - digitalizacja. Raport z realizacji projektu "Otwarte Zabytki digitalizacja" jest podsumowaniem rocznych działań w ramach pilotażowej akcji skanowania wybranych zasobów archiwum Wojewódzkieg...   
Otwarte Zabytki dla młodzieży. Przewodnik dla nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury
Otwarte Zabytki dla młodzieży. Przewodnik dla nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury. Publikacja przybliża kwestie otwartych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych. Zawiera scenariusze zajęć wokół projektu Otwarte Zabytki oraz przewodnik "krok p...   
Raport: Prawo autorskie w czasach zmiany
Raport: Prawo autorskie w czasach zmiany. go to English version of Copyright Law in Transition Report W latach 2012-2013 realizowaliśmy projekt badawczy „Prawo autorskie w czasach...   
KULTUROTWÓRCY – niekulturocentryczny raport o kulturze
KULTUROTWÓRCY – niekulturocentryczny raport o kulturze. Bohaterami badania nie są twórcy strategii z ministerstw, czy jednostek samorządu terytorialnego, lecz zaangażowani pracownicy różnych podmiotów prowadzących działalność kulturalną...   
Analiza prawna przepisów prawa autorskiego dotyczących bibliotek
Analiza prawna przepisów prawa autorskiego dotyczących bibliotek. Przedmiotem analizy są przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim dotyczą one działalności prowadzonej prze...   
Analiza prawna przepisów prawa autorskiego dotyczących oświaty
Analiza prawna przepisów prawa autorskiego dotyczących oświaty. Przedmiotem analizy są przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim dotyczą one działalności oświatowej. Analiz...   
Raport Tajni Kulturalni
Raport Tajni Kulturalni. "Tajni kulturalni. Obiegi kultury z perspektywy twórców sieciowych węzłów wymiany treści" to projekt badawczy, będący kontynuacją ilościowego badania nieformalnej ekonomi...   
Raport Korzystanie z mediów a podziały społeczne
Raport Korzystanie z mediów a podziały społeczne. Raport będący efektem ukończonego w grudniu 2013 r. projektu badawczego „Korzystanie z mediów a podziały społeczne” ma na celu krytyczną rewizję...   
Medialab. Instrukcja obsługi
Medialab. Instrukcja obsługi. Medialab. Instrukcja obsługi - to zbiór tekstów pod redakcją zespołu Centrum Cyfrowego Agaty Jałosińskiej, Mirka Filiciaka i Alka Tarkowskiego przygotowany...   
Przewodnik po otwartości dla organizacji pozarządowych
Przewodnik po otwartości dla organizacji pozarządowych. Drugie wydanie, październik 2013. Przewodnik zawiera wprowadzenie do praktycznej wiedzy z prawa autorskiego, wolnych i otwartych licencji oraz publikowania...   
Raport
Raport "Technospołecznicy". Raport „Technospołecznicy” opisuje działalność niezależnych portali informacyjnych w małych miejscowościach. Raport jest podsumowaniem badania jakościowego składającego się z dwóch etapów...   
Masterclass digitalizacja – udostępnianie zasobów Wojewódzkich Urzędów Konserwatorów Zabytków
Masterclass digitalizacja – udostępnianie zasobów Wojewódzkich Urzędów Konserwatorów Zabytków. Raport towarzyszący projektowi Otwarte Zabytki jest efektem warsztatów eksperckich dotyczących digitalizacji i udostępniania materiałów znajdujących się w Wojewódzkich Urzędach Ochrony...   
Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov.
Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov.. Publikacja jest próbą całościowej prezentacji zagadnienia otwartego państwa i osadzenia go w lokalnych realiach. Oprócz opisania głównych założeń programowych i genezy tego nowatorskiego...   
Przewodnik po otwartości w publicznych instytucjach kultury
Przewodnik po otwartości w publicznych instytucjach kultury. Przewodnik po otwartości w publicznych instytucjach kultury powstał dzięki współpracy zepołu Creative Commons Polska i Gdańsk 2016. Jest to przewodnik...   
Raport Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści
Raport Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści (PDF) jest poświęcony analizie zjawiska nieformalnej wymiany treści kultury w Polsce. Opisuje, jak książki...   
Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce
Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce. „Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce” została upubliczniona 9 czerwca 2011.  W lipcu opublikowaliśmy kolejną wersję „Mapy drogowej” z aneksami. Zapraszamy do ściągnięcia pliku...   
Pracownie komputerowe na obszarach wiejskich
Pracownie komputerowe na obszarach wiejskich. Pracownie komputerowe na obszarach wiejskich. Centrum Cyfrowe zrealizowało na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  badanie dotyczące sieci publicznych punktów dostępowych do internetu...   

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo