Misja i cele strategiczne

Nasza misja

Centrum Cyfrowe troszczy się o społeczny wymiar transformacji cyfrowej. Wspólnie z ekspertkami i praktykami otwartymi na zmianę tworzy przestrzeń dla nowych idei, rozwoju umiejętności i narzędzi. Dąży do tego, by w relacji człowieka z technologią interes społeczny był zawsze na pierwszym miejscu.

Cele strategiczne

Kompetentni użytkownicy. Wspieramy podnoszenie kompetencji związanych z otwartością i współdziałaniem.

Otwarte instytucje. Sprawiamy, że instytucje w większym stopniu działają w sposób otwarty realizując swoją społeczną misję.

Dobre regulacje. Działamy na rzecz dostosowania przepisów oraz wykorzystania narzędzi prawnych tak, by wspierać potrzeby i prawa użytkowników związane z otwartymi obiegami zasobów w internecie.

Społeczny wymiar technologii. Diagnozujemy zmiany społeczne i kulturowe zachodzące w społeczeństwie pod wpływem technologii cyfrowych. Wprowadzamy do dyskursu o technologii perspektywę obywatelską, troski o otwartość i o dobro wspólne.

Definicja otwartości

Otwartość jest kluczową wartością dla Centrum Cyfrowego.
Otwartość to dbanie o to, co wspólne. To gotowość do współpracy, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami. To zdolność patrzenia na to, co nowe, z perspektywy dobra wspólnego. To także troska o prawa i potrzeby użytkowników.
Otwartość to postawy ludzi. To gotowość na zmianę, chęć do rozwoju, umiejętność dostosowania do zmieniających się okoliczności.
Otwartość to stan zasobów. Gwarantuje równy dostęp do kultury, wiedzy, treści, danych, kodu, technologii. Umożliwia ich swobodne wykorzystanie, by móc rozwijać umiejętności, być twórczym i realizować swoje potrzeby. Wpływa na kształt obiegów i systemów, w których te zasoby krążą.

Obserwujący Ryby
Tytuł: Obserwujący Ryby