Polityka prywatności

Ten dokument zawiera informacje o tym, jak w Fundacji Centrum Cyfrowe przetwarzamy dane osobowe i jakie są prawa osób, których to dotyczy. Dowiesz się z niego w szczególności czyje dane i jak przetwarzamy oraz jakimi kierujemy się zasadami. Przyjęte przez nas zasady służą ochronie Twoich danych oraz respektowaniu Twoich decyzji, dotyczących ich wykorzystania. Nasza polityka prywatności jest też zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Kto i jak przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie, 00-020, przy ul. Chmielnej 24/2. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: kontakt@centrumcyfrowe.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

Większość danych osobowych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na wynajętym serwerze, a także na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach (w tym prywatnych). Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z Fundacją przede wszystkim poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej w naszej siedzibie.

Komu powierzamy dane?

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy i które wspierają nas w:
a) obsłudze informatycznej;
b) obsługi księgowej;
c) obsługi pocztowo-kurierskiej;

W niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym podmiotom (np. współpracującym z nami przy organizacji szkolenia lub innego wydarzenia) – osoby, których dane są przekazywane, są o tym informowane.
Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli nie jest to konieczne, a w takim przypadku zapewniamy odpowiedni stopień ochrony, między innymi poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską i z zachowaniem niezbędnych zabezpieczeń.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach (np. nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania) – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeśli przetwarzamy dane w celu realizacji umowy polegającej na wysyłce wcześniej zamówionych materiałów (np. newsletter Centrum Cyfrowego) w każdej chwili można z niej zrezygnować (por. niżej). Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody, można ją w każdej chwili wycofać. W tych dwóch przypadkach (gdy przetwarzamy dane na podstawie umowy lub zgody) osoby, których dane przetwarzamy, mają też prawo żądania przeniesienia swoich danych.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

Dane użytkowniczek i użytkowników stron Centrum Cyfrowego

Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.

Nasze narzędzie do generowania i analizowania statystyk odwiedzin stron (Piwik) zbiera przy pomocy plików cookie: _pk_id., _pk_ses.

Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Każdy może korzystać z nich bez podawania dodatkowych danych osobowych – nie wymagamy rejestracji.

Nie wymagamy podawania żadnych danych osobowych w komentarzach do tekstów zamieszczonych na stronie centrumcyfrowe.pl. Ewentualne dane osobowe udostępnione tą drogą przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wyłącznie w celu wyświetlania komentarzy i odpowiedzi na nie. Jeśli nie chcesz, żeby informacje na Twój temat zostały upublicznione, prosimy o niepodawanie ich w tym miejscu.

Informacje opublikowane na stronie oraz dane statystyczne gromadzone w Piwik przechowujemy do końca działalności Fundacji.

Dane subskrybentek i subskrybentów newsletterów

Przetwarzamy adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów newsletterów Centrum Cyfrowego w celu wysyłania zamówionych informacji – jest to niezbędne do wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia mailingu.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji listy, klikając w link rezygnacji w stopce mailingu.

Dane byłych subskrybentek i subskrybentów danej listy przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu do momentu rezygnacji z newslettera.

Dane uczestniczek i uczestników wydarzeń publicznych lub wydarzeń online

W przypadku organizowania otwartych wydarzeń publicznych nie prosimy o podawanie danych osobowych. W przypadku wydarzeń wymagających rejestracji (a w przypadku wydarzeń online – także wysyłki zaproszeń) co do zasady prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter wydarzenia (np. szkolenia) będzie wymagał zebrania innych informacji. W takim przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na wydarzenie. Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia – jest to niezbędne do wykonania umowy.

Dane osób zakwalifikowanych na wydarzenia wymagające rejestracji przetwarzamy przez pół roku od udziału w zorganizowanym przez nas wydarzeniu na podstaie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu ewaluacji wydarzenia, chyba że wyrażono zgodę na przetwarzanie danych po ustaniu celu w związku z którym podano dane – wtedy przetwarzamy dane do momentu sprzeciwu, który można złożyć na adres kontakt@centrumcyfrowe.pl. W przypadku wydarzeń organizowanych ze środków grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuższy okres, odpowiednią informację udostępnimy przy zapisie na wydarzenie.

Przy okazji organizacji niektórych wydarzeń pytamy dodatkowo o zgodę na informowanie o innych inicjatywach o podobnym charakterze. Osoba, która ją wyraziła, może ją w każdej chwili wycofać, ma też prawo żądania przeniesienia swoich danych. Jeśli tego nie zrobi, będziemy jej dane przechowywać do końca działalności Fundacji.

Dane osób uczestniczących w naszych projektach

Dane osób uczestniczących w projektach, w zależności od jego zasad, przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu obsługi komunikacji z uczestnikiem lub uczestniczką – a także w związku z wykonywaniem umowy. Zazwyczaj przetwarzamy te w zakresie imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie inne dane wskazane we właściwym formularzu. Wyraźnie rozróżniamy informacje, których podanie jest fakultatywne, od tych, które są dla nas niezbędne do realizacji powyższych celów. Dane fakultatywne podawane są dobrowolnie.

Podane dane przetwarzamy przez okres realizacji projektu, a po tym okresie przez czas wymagany przepisami prawa (zwykle jest to 5 lat po zakończeniu projektu) lub przez okres niezbędny dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.

Dane osób zakładających konto w naszych portalach 

Na niektórych stronach zarządzanych przez Fundację możliwe jest założenie konta użytkownika. W takim wypadku dane niezbędne do rejestracji przetwarzane są w celu świadczenia usługi droga elektroniczną (prowadzenie konta) na zasadach opisanych w regulaminie. Dane są też przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, jakim jest potencjalne dochodzenie, ustalanie lub obrona przed roszczeniami.

Dane przetwarzamy przez okres, w którym konto aktywne. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację.

Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej

Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne.

Dane osób komunikujących się z Fundacją przez portale społecznościowe

Facebook i Twitter są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka lub Twittera (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka czy Twittera także Centrum Cyfrowe. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości i utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje.

Dane dziennikarek i dziennikarzy lub osób publicznych 

Przetwarzamy dane dziennikarek i dziennikarzy lub osób publicznych pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu w oparciu o publicznie dostępne źródła. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, afiliację (w tym poprzednie), adres redakcji, historię interakcji i publikacji. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Centrum Cyfrowe oraz zarządzania relacjami.

Dane przetwarzamy do końca działalności Fundacji. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji prasowych, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych wysyłając mail na adres kontakt@centrumcyfrowe.pl.

Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki tekstowe cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługi stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności. Nasze serwisy mogą wykorzystywać ciasteczka na potrzeby identyfikacji sesji użytkownika w celu gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzalności naszych serwisów (ciasteczka: _pk_id., _pk_ses.). Na naszych stronach internetowych nie umieszczamy ciasteczek innych podmiotów, np. firm z branży reklamy behawioralnej.

Strony w domenie centrumcyfrowe.pl wykorzystują ciasteczka tylko w celu tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin tych serwisów za pomocą narzędzia Piwik, który szanuje ustawienia „Do not track” w Twojej przeglądarce. Możesz zarządzać ciasteczkami poprzez ustawienia swojej przeglądarki, lub z jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery). Zablokowanie ciasteczek spowoduje brak możliwości logowania się do naszych serwisów, a także wypełniania formularzy korzystających z ochrony przed atakami CSRF.

Tekst o wykorzystywaniu plików cookies powstał na podstawie polityki prywatności Fundacji Nowoczesna Polska udostępnionej na licencji CC BY-SA 3.0 Polska

Klauzula informacyjna dla użytkowników profilów Fundacji w portalach społecznościowych

Profil Fundacji Centrum Cyfrowe jest publiczny. Administratorem Twoich danych osobowych, które pozostawiasz odwiedzając nasz profil (m.in. komentarze, udostępnienia, polecenia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia) jest Fundacja Centrum Cyfrowe z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 24/2, 00-020.

Twoje dane są przetwarzane w celu umożliwienia Ci aktywności na Profilu; efektywnego prowadzenia naszego profilu, poprzez przedstawianie Ci informacji o naszych inicjatywach i innej aktywności, a także w celach statystycznych i analitycznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO), polegający na prowadzeniu przez nas spójnej polityki komunikacyjnej. By dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych i przysługujących Ci prawach, zapoznaj się z polityką prywatności Centrum Cyfrowego.

W każdym momencie możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

UWAGA Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Waszych danych osobowych przez administratora serwisów Twitter, Linkedin, Facebook, Instagram, YouTube. Polityka prywatności każdego z wymienionych serwisów dostępna jest tu:

Twitter: https://twitter.com/en/privacy 

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875 

YouTube: https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms