Konrad Gliściński

Ekspert ds. własności intelektualnej. Współpracownik.

konrad zdjęcie

Doktor nauk prawnych. Pracownik badawczo-naukowy w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnomocnik zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji sp. z o.o. ds. prawnych. Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Współpracuje z Fundacją Kaleckiego. Ukończył studia doktoranckie na wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z zakresu prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł LL. M. Uniwersytetu w Turynie w zakresie prawa własności intelektualnej. Absolwent programu Top500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, poświęconego zarządzaniu i komercjalizacji badań naukowych. W roku 2010 otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w organizowanym przez Urząd Patentowy RP konkursie na pracę magisterską. Autor książki "Wszystkie prawa zastrzeżone. Historia sporów o autorskie prawa majątkowe. 1469–1928". Współautor komentarza do ustawy o prawie własności przemysłowej (2016 r.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych (2019 r.).