Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II

Raport Spółdzielni Otwartej Edukacji

Pobierz raport
Pobierz komentarze

  • Nauczycielki/e wskazywali na chaos informacyjny, brak jasnych wytycznych i wsparcia ze strony MEN. Zaledwie 5% z nich ma poczucie, że otrzymało od MEN wsparcie merytoryczne w trakcie edukacji zdalnej.
  • Zapytani o znikanie uczniów z systemu edukacji, nauczyciele/ki odpowiadali, że w ich odczuciu było to niezwykle częste. Aż 48% nauczycielek/li szkół podstawowych, liceów i techników wskazało, że zniknął co najmniej jeden z ich uczniów. Wśród odpowiedzi udzielonych przez nauczycielek/li szkół branżowych odsetek sięgnął 58%.
  • YouTube i inne serwisy wideo był najczęściej wykorzystywanymi źródłami do przygotowywania zdalnych lekcji. Korzystało z nich 84% nauczycielek/li.
  • Zdalna edukacja i przyspieszone podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycielek/li mają także pozytywne skutki.

 

Prezentujemy badanie, które jest podsumowaniem doświadczeń nauczycielek i nauczycieli z edukacji zdalnej, prowadzonej od marca do początku października 2020.

Jest to kontynuacja badań prowadzonych na samym początku pandemii – w marcu i kwietniu 2020 r. – zbierających pierwsze problemy, z którymi mierzyli się nauczyciele. Dzięki nowej edycji chcieliśmy dowiedzieć się, co zmieniło się w polskiej szkole od tamtego czasu, jakie wsparcie otrzymali nauczyciele, jakie kompetencje zdobyli, jak poradził sobie w ich opinii system edukacji i odpowiednie urzędy. Czy udało się rozwiązać problemy związane ze sprzętem i brakiem internetu? Czy uczenie zdalne przestało zajmować tyle czasu, a metody oceniania stały się bardziej adekwatne? Jakich narzędzi i materiałów nauczyciele używali, a czego im brakowało? Chcieliśmy też zwrócić uwagę na sytuację szkół branżowych, które mierzą się ze szczególnymi trudnościami w edukacji zdalnej.

Badanie prowadziliśmy od sierpnia do początku października wraz z partnerami – Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Szkoła z Klasą. Wśród ponad 700 respondentów znaleźli się nauczyciele ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz branżowych.

Komentarze eksperckie

Zaprosiliśmy do dyskusji ekspertki i ekspertów zajmujących się na co dzień edukacją cyfrową. Poprosiliśmy ich o skomentowanie wyników naszych badań pod kątem obszarów wg nich najważniejszych i najbliższych ich działalności.

W niniejszej publikacji prezentujemy komentarze Aleksandry Czetwertyńskiej – kierowniczki zespołu Otwartej Edukacji w Centrum Cyfrowym, Magdaleny Fac-Skhirtladze – Specjalistki ds. Ewaluacji w Centrum Edukacji Obywatelskiej, Agaty Łuczyńskiej – prezeski Fundacji Szkoła z Klasą oraz Kamila Śliwowskiego – trenera i edukatora, specjalisty z zakresu technologii edukacyjnych i cyfrowych zasobów wiedzy.

społeczność_nauczycieli_2000x1500
Tytuł: społeczność_nauczycieli_2000x1500
ccby
Autor: Urszula Steppa

Zespół

Realizacja badania: Anna Buchner, Magdalena Szeniawska, Maria Wierzbicka

Opracowanie raportu: Anna Buchner, Maria Wierzbicka

Kierowniczka merytoryczna projektu:
Aleksandra Czetwertyńska

Koordynatorka projektu:
Maria Mirecka (mmirecka@centrumcyfrowe.pl)

Współpraca:
Magdalena Biernat, Magdalena Fac-Skhirtladze, Magdalena Gołębiewska, Agata Łuczyńska, Kamil Śliwowski, Aleksander Tarkowski, Katarzyna Werner-Mozolewska

Opracowanie grafik:
Urszula Steppa

Projekt i skład graficzny raportu i komentarzy eksperckich:
Studio Graficzne Papercut
 

Wydawca badania:

Partnerzy badania:

Projekt finansowany ze środków William and Flora Hewlett Foundation