Spółdzielnia Otwartej Edukacji - SpołEd

Mnożymy, aby się dzielić. Dzielimy się, aby mnożyć.

dowiedz się więcej

O projekcie

Działania SpołEdu skupiają się na wsparciu otwartej edukacji w polskich szkołach i bibliotekach. Zależy nam, aby przywrócić ducha współpracy wśród nauczycieli/ek, edukatorów/ek i pracowników/czek bibliotek, tak aby odkryli/ły oni i one na nowo wartość i przyjemność wspólnego tworzenia, uczenia się przez doświadczenie, wymianę wiedzy i wzajemne wsparcie. Uczenie powinno być przygodą, w czasie której spotyka się niesamowitych ludzi, odważnie mierzy z rzeczywistością, myśli kreatywnie i twórczo.

grupa ludzi
Uczestniczki i uczestnicy II edycji SpołEd.

SpołEd ma na celu budowanie i doskonalenie modelu współpracy przy tworzeniu wysokiej jakości otwartych zasobów edukacyjnych (OZE). Od 2018 roku tworzymy sieć nauczycieli i nauczycielek, a w późniejszych latach też bibliotekarek i bibliotekarzy, którzy cenią sobie wzajemną pomoc, współdziałanie z uczniami, innymi szkołami, ze specjalistami z różnych dziedzin. Zależy nam też na podniesieniu kompetencji uczestników projektu w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji oraz zwiększeniu wiedzy dotyczącej prawa autorskiego, Creative Commons i wolnych licencji. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie i wspólnej pracy nad materiałami, staną się oni ambasadorami OZE.

Materiały

Bardzo ważne jest dla nas, by efektem kolejnych edycji projektu były otwarte zasoby edukacyjne gotowe do wykorzystania. Materiały, które powstały w 2018 roku, w czasie edycji „Społed Matematyka” dostępne są tutaj.

Efekty pracy nad zasobami na lekcje wychowawcze można zobaczyć tutaj.

Materiały stworzone podczas III edycji – „SpołEd dla klimatu” można zobaczyć tutaj.

Efekty prac zespołów pracujących w ramach projektu „SpołEd lokalnie” dostępne są tutaj.

uczenie się
Tytuł: uczenie się
ccby
Autor: Rzeczyobrazkowe

Zespół

Spółdzielnię Otwartej Edukacji tworzą:

zdjęcie Aleksandry Czetwertyńskiej
Aleksandra Czetwertyńska
zdjęcie Katarzyny Werner
Katarzyna Werner-Mozolewska

W projekcie „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” współpracowaliśmy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W poprzednich edycjach projektu pracowali z nami: Natalia Bielawska, Marta Florkiewicz-Borkowska, Katarzyna Jagiełło, Kamil Śliwowski, Joanna Waszkowska, Aleksandra Wzorek i Małgorzata Nowicka z Instytutu Edukacji Pozytywnej, Grażyna Śleszyńska.

Patronaty

logo czasopisma Biblioteka Publiczna
logo Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
logo Biblioteki Narodowej

Kontakt

Spółdzielnia Otwartej Edukacji

spoled@centrumcyfrowe.pl

Koordynacja

Aleksandra Czetwertyńska (aczetwertynska@centrumcyfrowe.pl)

Katarzyna Werner-Mozolewska (kwerner@centrumcyfrowe.pl)

loga sponsora projektu z POPC
Tytuł: loga sponsora projektu z POPC