Spółdzielnia Otwartej Edukacji - SpołEd

Mnożymy, aby się dzielić. Dzielimy się, aby mnożyć.

dowiedz się więcej
logo społed matematyka
logo społed lekcja wychowawcza
logo społed kurs online
logo społed wersja angielska

 

O projekcie

Działania SpołEdu skupiają się na wsparciu otwartej edukacji w polskiej szkole. Zależy nam, aby przywrócić ducha współpracy wśród nauczycieli, tak aby odkryli oni na nowo wartość i przyjemność wspólnego tworzenia, uczenia się przez doświadczenie, wymianę wiedzy i wzajemne wsparcie. Nauczanie powinno być przygodą, w czasie której spotyka się niesamowitych ludzi, odważnie mierzy z rzeczywistością, myśli kreatywnie i twórczo.

grupa ludzi
Uczestniczki i uczestnicy II edycji SpołEd.

 
SpołEd ma na celu budowanie i doskonalenie modelu współpracy przy tworzeniu wysokiej jakości otwartych zasobów edukacyjnych (OZE). Tworzymy sieć nauczycieli, którzy cenią sobie wzajemną pomoc, współdziałanie z uczniami, innymi szkołami, ze specjalistami z różnych dziedzin. Zależy nam też na podniesieniu kompetencji uczestników projektu w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji oraz zwiększeniu wiedzy dotyczącej prawa autorskiego, Creative Commons i wolnych licencji. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie i wspólnej pracy nad materiałami, staną się oni ambasadorami OZE.

Aktualności

""

SpołEd Lekcja wychowawcza za nami

Po drugim roku naszego wciąż pilotażowego projektu z coraz większą pewnością możemy powiedzieć, że SpołEd działa. Czytaj dalej…

 

telefon trzymany w ręce, z tyłu widoczna grupa ludzi

Czego uczymy się w czasie zjazdów?

Za nami już trzy zjazdy Spółdzielni Otwartej Edukacji. Przez kolejne weekendy robiliśmy różne, często zaskakujące rzeczy, które powoli kierowały nas do celu. Czytaj dalej…

 

Otwartość w planie

Za nami drugi zjazd Spółdzielni Otwartej Edukacji. Lekcja wychowawcza. Tym razem grupa nauczycieli uczestniczących w projekcie miała jeden cel. Czytaj dalej…

 

Materiały

Bardzo ważne jest dla nas, by efektem kolejnych edycji projektu były otwarte zasoby edukacyjne gotowe do wykorzystania. Materiały, które powstały w 2018 roku, w czasie edycji „Społed Matematyka” dostępne są tutaj.
Efekty tegorocznej pracy nad zasobami na lekcje wychowawcze zaprezentujemy już wkrótce.

Zespół

Spółdzielnię Otwartej Edukacji tworzą:

z Centrum Cyfrowego, a także mentorki i mentor, którzy wspierają uczestników podczas pracy nad materiałami:

Kontakt

Spółdzielnia Otwartej Edukacji

spoled@centrumcyfrowe.pl

Koordynacja

Aleksandra Czetwertyńska (aczetwertynska@centrumcyfrowe.pl)

Katarzyna Werner-Mozolewska (kwerner@centrumcyfrowe.pl)