Spółdzielnia Otwartej Edukacji - SpołEd

Mnożymy, aby się dzielić. Dzielimy się, aby mnożyć.

dowiedz się więcej

O projekcie

Działania SpołEdu skupiają się na wsparciu otwartej edukacji w polskich szkołach i bibliotekach. Zależy nam, aby przywrócić ducha współpracy wśród nauczycieli/ek, edukatorów/ek i pracowników/czek bibliotek, tak aby odkryli/ły oni i one na nowo wartość i przyjemność wspólnego tworzenia, uczenia się przez doświadczenie, wymianę wiedzy i wzajemne wsparcie. Uczenie powinno być przygodą, w czasie której spotyka się niesamowitych ludzi, odważnie mierzy z rzeczywistością, myśli kreatywnie i twórczo.

grupa ludzi
Uczestniczki i uczestnicy II edycji SpołEd.

SpołEd ma na celu budowanie i doskonalenie modelu współpracy przy tworzeniu wysokiej jakości otwartych zasobów edukacyjnych (OZE). Od 2018 roku tworzymy sieć nauczycieli i nauczycielek, a w późniejszych latach też bibliotekarek i bibliotekarzy, którzy cenią sobie wzajemną pomoc, współdziałanie z uczniami, innymi szkołami, ze specjalistami z różnych dziedzin. Zależy nam też na podniesieniu kompetencji uczestników projektu w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji oraz zwiększeniu wiedzy dotyczącej prawa autorskiego, Creative Commons i wolnych licencji. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie i wspólnej pracy nad materiałami, staną się oni ambasadorami OZE.

Aktualności

Materiały

Bardzo ważne jest dla nas, by efektem kolejnych edycji projektu były otwarte zasoby edukacyjne gotowe do wykorzystania. Materiały, które powstały w 2018 roku, w czasie edycji „Społed Matematyka” dostępne są tutaj.

Efekty pracy nad zasobami na lekcje wychowawcze można zobaczyć tutaj.

Materiały stworzone podczas III edycji – „SpołEd dla klimatu” można zobaczyć tutaj.

Efekty prac zespołów pracujących w ramach projektu „SpołEd lokalnie” dostępne są tutaj.

uczenie się
Tytuł: uczenie się
ccby
Autor: Rzeczyobrazkowe

Zespół

Spółdzielnię Otwartej Edukacji tworzą:

zdjęcie Aleksandry Czetwertyńskiej
Aleksandra Czetwertyńska
zdjęcie Katarzyny Werner
Katarzyna Werner-Mozolewska

W projekcie „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” współpracowaliśmy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W poprzednich edycjach projektu pracowali z nami: Natalia Bielawska, Marta Florkiewicz-Borkowska, Katarzyna Jagiełło, Kamil Śliwowski, Joanna Waszkowska, Aleksandra Wzorek i Małgorzata Nowicka z Instytutu Edukacji Pozytywnej, Grażyna Śleszyńska.

Patronaty

logo czasopisma Biblioteka Publiczna
logo Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
logo Biblioteki Narodowej

Kontakt

Spółdzielnia Otwartej Edukacji

spoled@centrumcyfrowe.pl

Koordynacja

Aleksandra Czetwertyńska (aczetwertynska@centrumcyfrowe.pl)

Katarzyna Werner-Mozolewska (kwerner@centrumcyfrowe.pl)

loga sponsora projektu z POPC
Tytuł: loga sponsora projektu z POPC