SpołEd – lekcja wychowawcza

Zespół projektu: Aleksandra Czetwertyńska, Katarzyna Werner-Mozolewska

Czas trwania: styczeń-wrzesień 2019

Obszary działań: Otwarta edukacja

Więcej: https://centrumcyfrowe.pl/spoled/

Projekt był kontynuacją działań wokół wspierania otwartej edukacji, rozpoczętych w ramach "SpołEd - matematyka".

Druga edycja projektu poświęcona była pracy z wychowawcami i wychowawczyniami. Wspólnie zastanawialiśmy się, jakich materiałów edukacyjnych brakuje, jakie przydadzą się nauczycielom w pracy, co zrobić, żeby były przyjazne i skuteczne. To wszystko w atmosferze wzajemnego zrozumienia, dzielenia się i uczenia od siebie. W czasie warsztatów rozmawialiśmy o nowych trendach w edukacji, projektowaniu i tworzeniu materiałów edukacyjnych. W projekcie wzięło udział 16 nauczycieli i nauczycielek.

Efekty pracy nad zasobami na lekcje wychowawcze można zobaczyć tutaj.

W Spółdzielni skupiamy się na modelu współpracy przy tworzeniu wysokiej jakości otwartych zasobów edukacyjnych (OZE). Zależy nam na podniesieniu kompetencji uczestników projektu w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji oraz zwiększeniu wiedzy dotyczącej prawa autorskiego, Creative Commons i wolnych licencji.