Spółdzielnia Otwartej Edukacji – SpołEd Wspólnie | Спільнота відкритої освіти – СполЕд Разом

Zespół projektu: Katarzyna Werner-Mozolewska, Agnieszka Salamończyk, Aleksandra Czetwertyńska

Czas trwania: wrzesień 2022 - czerwiec 2023

Obszary działań: Otwarta edukacja

Celem projektu jest wsparcie integracji i współpracy pomiędzy pracującymi w polskich szkołach nauczycielami i nauczycielkami z Polski i Ukrainy. Odbędzie się to poprzez wspólne tworzenie i wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych na warsztatach stacjonarnych oraz podczas kursu online. Wytworzone w ten sposób materiały posłużą do pracy z uczniami i uczennicami z Ukrainy oraz do pracy w klasach polsko-ukraińskich.

O projekcie

Spółdzielnia Otwartej Edukacji dla nauczycieli/ek z Polski i Ukrainy opiera się na wypracowanej i stosowanej przez Centrum Cyfrowe od 5 lat metodologii Spółdzielnia Otwartej Edukacji – SpołEd, polegającej na współtworzeniu Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Przeszkoliliśmy już w ten sposób 3 000 edukatorek/ów.

Zaprojektowany przez nas polsko-ukraiński cykl warsztatów SpołEd obejmuje trzy spotkania weekendowe na przestrzeni trzech miesięcy oraz pracę zdalną pomiędzy zjazdami na platformie kursowej. 

Uczestnicy/czki będą pracować nad tworzeniem Otwartych Zasobów Edukacyjnych pod stałą opieką mentorów/ek, również pomiędzy zjazdami. Podczas weekendowych spotkań nauczycielki/le będą korzystać z wiedzy i wsparcia licznych ekspertów/tki (grafików/czki, projektantów/tki, specjalistkę ds. dostępności, ekspertkę ds. nowoczesnych technologii w edukacji). Dzięki takiej organizacji pracy materiały powstające w ramach projektu, będą stale ulepszane i weryfikowane pod kątem jakości.

Rezultaty projektu

W efekcie opracowanych zostanie pięć wysokiej jakości Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla polskich i ukraińskich nauczycieli uczących w Polsce. Będą to m.in strony internetowe, materiały interaktywne czy scenariusze zajęć, skupione wokół tematów nastawionych na wsparcie pracy z grupą wielokulturową z akcentem na dzieci i młodzież z Ukrainy oraz integrację międzykulturową w polsko-ukraińskich klasach.

Wszystkie stworzone w ramach projektu zasoby edukacyjne zostały opublikowane na otwartych licencjach, tak, aby mogły być wykorzystywane przez szerokie grono chętnych nauczycieli/ek w podobnej sytuacji pod adresem: https://metoda.spoledkurs.pl/spoled-nauczyciele/spoled-wspolnie/

Harmonogram działań

Rekrutacja uczestników/czek projektu “Spółdzielnia Otwartej Edukacji. Edycja dla Ukrainy” rozpocznie się w grudniu 2022.

Cykl warsztatów, na który składają się 3 zjazdy stacjonarne oraz kurs online, potrwa od marca do maja 2023.

Informacja o finansowaniu

Projekt finansowany ze środków The Kosciuszko Foundation

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

flaga Ukrainy i napis Wspieramy Ukrainę

Partner projektu

Centralny Dom Technologii - logo