SpołEd zawsze Wspólnie

Z końcem roku szkolnego kończymy kolejny etap w życiu Spółdzielni Otwartej Edukacji. Tym razem do współpracy zaprosiłyśmy nauczycielki uczące w klasach wielokulturowych, w szczególności tych, w których uczą się uczniowie i uczennice z Ukrainy.

Z końcem roku szkolnego kończymy kolejny etap w życiu Spółdzielni Otwartej Edukacji.

Tym razem do współpracy zaprosiłyśmy nauczycielki uczące w klasach, w których uczą się uczniowie i uczennice z Ukrainy. Zależało nam na integracji w klasie, ale również na integracji grona pedagogicznego. Dlatego też zespoły, które zaprosiłyśmy składały się z Polskich i Ukraińskich nauczycielek.

W efekcie powstały materiały – otwarte zasoby edukacyjne, które wspierają pracę w klasach wielokulturowych, pomagają w nauce języka, w pracy ze swoimi emocjami i we współpracy z innymi. Przekrój tematów i metod jest szeroki, gdyż uczestniczki projektu dostosowywały materiał do różnych grup odbiorców. Dzięki czemu udało się stworzyć stronę wspierające dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ale również materiały, pokażą jak wystawić ukraińską baśń z grupą dzieci mówiących w różnych językach. Mamy przykład materiałów dotyczących lokalnej historii i stronę wspierającą dobrostan uczniów/uczennic.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz ze środków Fundacji Kościuszkowskiej.

Kto był z nami?

W tym roku, do współpracy zaprosiłyśmy 9 zespołów, a w każdym znalazło się od dwóch do czterech osób. W każdym zespole znalazły się nauczycielki z Polski i Ukrainy. Zespołami opiekowali się nasi niezastąpieni mentorzy i mentorki: Marta Fudała, Monika Schmeichel-Zarzeczna i Kamil Śliwowski. Są to osoby, które od lat zajmują się prowadzeniem warsztatów, tworzeniem otwartych zasobów edukacyjnych, tworzeniem sieci współpracy. Na co dzień również pracują z osobami z doświadczeniem migracyjnym.

 

Materiały zaś tworzyli i tworzyły:

  • Szkoła Podstawowa nr 64 im. W. Broniewskiego we Wrocławiu – Martyna Kamińska i Anzhelika Savchuk-Konarska 
  • II Liceum Ogólnokształcące Mieszka I, Szkoła Podstawowa nr 5,  Szkoła Podstawowa nr 7 w Stargardzie –  Iwona Marciszak i ks. dr Rusłan Marciszak
  • Szkoła Podstawowa nr 53 w Krakowie – Inna Kyryliuk , Anna Skuza
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krakowie – Nataliia Danylenko i Bogusława Kustra
  • Szkoła Podstawowa nr 221 w Warszawie – Larysa Vychivska, Agnieszka Czekalska
  • Niezwyczajna Szkoła Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie – Natalia Pytka, Natalia Bilous, Olena Stadnyk
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach – Lidia Magdalena Klorek i Aneta Wójtow 
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie – Joanna Porębska, Nadiia Grygorieva
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej – Katarzyna Kulicka, Inna Tkhorevska

Co się działo w czasie spotkań na żywo?

Spotykaliśmy się na warsztatach trzy razy w gościnnych progach Centralnego Domu Technologii. Metoda SpołEd zakłada, że uczestniczki i uczestnicy nie tylko tworzą materiały, ale również w czasie całego procesu poznają nowe metody pracy, narzędzia, mają też okazję porozmawiać o tym co jest dla nich ważne w pracy. Dlatego też do współpracy i poprowadzenia poszczególnych warsztatów zaprosiłyśmy ekspertki i ekspertów z różnych dziedzin. 

Na pierwszym zjeździe Razem ze Szkołą z klasą uczyliśmy się, jak pracować metodą Design Thinking, z Natalią Bielewską eksplorowaliśmy zakamarki języka polskiego i interdyscyplinarnego podejścia do nauczania, Aleksander Pawlicki opowiadał, czym jest Universal Design of Learning i jak to wykorzystać w pracy w szkole. Oprócz tego łapaliśmy chwile na lepsze poznanie siebie, zwykłe rozmowy i planowanie dalszej pracy.

Drugi zjazd dawał możliwość dość swobodnej pracy nad własnymi projektami. Aby była efektywniejsza ekipa SpołEd pokazała narzędzia cyfrowe, które mogą pomóc w pracy i przedstawiła podstawowe zasady dostępności. Aby jednak nie zaniedbać rozwoju i poszerzania horyzontów oraz nie zgubić elementu przygody w działaniach, zaprosiliśmy na warsztat Karola Jachymka, który przez 2 godziny opowiadał, co tam młodzież robi w internecie i czemu to bardzo dobrze się składa. Można też było spróbować własnych sił w tworzeniu memów:)

Trzecie, ostatnie spotkanie, było dopinaniem projektów, stąd też spotkanie dotyczące promocji materiałów. Podczas tego weekendu,  również na życzenie uczestniczek, Paulinę Czapską z Future Simple, która przeprowadziła warsztat wokół tematu wypalenia zawodowego. Spotkanie było krótkie, ale dużo wniosło (mamy nadzieję, że nie tylko w życie koordynatorek projektu). Skorzystaliśmy również z uprzejmości naszych gospodarzy, którzy zorganizowali dla nas warsztat z programowania robotów.

Jednak cały projekt to nie tylko spotkania na żywo. To również kurs online, który zawierał wiedzę dotyczącą tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych, w tym prawa autorskiego, narzędzi TIK, udostępniania i promocji materiałów. Uczestniczki miały też zapewnione wsparcie mentorskie i graficzne dla chętnych grup. 

Co zostanie z nami po projekcie

Efektem tych działań jest zestaw materiałów edukacyjnych dla różnych grup odbiorców, dostępny na stronie https://metoda.spoledkurs.pl/.  Będzie tam można między innymi znaleźć materiał zainspirowany wierszem Tuwima “Dwa wiatry” – do wykorzystania do nauki języka polskiego, ale również kultury, czy przyrody, stronę internetową poświęconą adaptacji ukraińskiej baśni o Lesi ze wskazówkami, jak zachęcić dzieci mówiące w różnych językach do wspólnej zabawy teatr. Mamy też stronę poświęconą integracji w klasach wielokulturowych “Projekt ogród”, która pokazuje, że relacje są jak żywe rośliny i wskazówki do zarządzania sobą w czasie, projekt dotyczący lokalnej historii lotnictwa oraz interaktywną aplikację ułatwiającą komunikację dzieciom z niepełnosprawnościami.  

Oprócz materiałów do wykorzystania na zajęciach, w ramach projektu udało się dostosować i przetłumaczyć na ukraiński kurs “Otwarte zasoby w edukacji”. Kurs jest otwarty i dostępny dla wszystkich chętnych, a po jego ukończeniu można otrzymać certyfikat online. 

Podsumowanie

Spółdzielnia Otwartej Edukacji działa już piąty rok i za każdym razem mamy ogromną przyjemność spotykać nowych wspaniałych nauczycieli, nauczycielki, bibliotekarki i bibliotekarzy. I pod tym względem ta edycja się nie różniła niczym. Znów spotkaliśmy bardzo różne osobowości, które wspierały się w działaniach, aby w grupie oraz indywidualnie tworzyć wspólne dobro.

Ogromnie Wam za to dziękujemy.

Projekt finansowany ze środków The Kosciuszko Foundation

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 

flaga Ukrainy i napis Wspieramy Ukrainę

Partner projektu:

 

Centralny Dom Technologii - logo