Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece

loga sponsora projektu z POPC
Tytuł: loga sponsora projektu z POPC

Współczesna biblioteka

Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece to projekt skierowany do osób pracujących w bibliotekach w całej Polsce. Biblioteki, w zależności od ich charakteru, są istotnymi centrami kultury, edukacji, informacji, pełnią też często ważne funkcje społeczne. Wciąż jednak stoją przed nimi trudne wyzwania związane z transformacją cyfrową. Biblioteki, jako instytucje muszą niejako udowadniać swoją rację bytu w dobie internetu. Dlatego też dla pracowników bibliotek niezwykle istotne jest, aby posiadać wysokie kompetencje cyfrowe.

Cel projektu

Celem projektu SpołEd w bibliotece jest rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających korzystanie, tworzenie i dzielenie się otwartymi zasobami edukacyjnymi oraz korzystanie z nowoczesnych technologii wśród osób zajmujących się edukacją dzieci i dorosłych. W szczególności pracować będziemy z bibliotekarzami, ale do udziału w projekcie zapraszamy również pracowników domów kultury oraz innych edukatorów.

Brak kompetencji cyfrowych wśród pracowników bibliotek i innych instytucji edukacyjnych jest ważnym czynnikiem ograniczającym ich rozwój. Metodologia “Spółdzielni Otwartej Edukacji” (SpołEd) zakłada, że edukatorzy nabywają różnorodne kompetencje aktywnie, w procesie tworzenia własnych zasobów edukacyjnych. Jednocześnie kluczowym założeniem jest otwartość tych zasobów – promująca dzielenie się, wymianę doświadczeń i twórcze wykorzystywanie już istniejących materiałów. Metoda ta, służąca do podnoszenia kompetencji cyfrowych, wpłynie nie tylko na samych pracowników, ale również poprzez aktywizację lokalnych liderów edukacyjnych i wspieranie ich w prowadzeniu szkoleń i spotkań, na użytkowników bibliotek.

Czego można się nauczyć biorąc udział w projekcie

Projekt Spółdzielni Otwartej Edukacji powstał w oparciu o szerokie spojrzenie na wizję otwartości w edukacji. Wyrósł z silnego przekonania, że otwartość to współpraca, proces, różnorodność, gotowość na zmiany, zaufanie, odwaga i chęć doświadczania nowego. W Spółdzielni skupiamy się na modelu współpracy przy tworzeniu wysokiej jakości otwartych zasobów edukacyjnych (OZE). Zależy nam na podniesieniu kompetencji uczestników projektu w zakresie wykorzystywania narzędzi i materiałów cyfrowych w edukacji. Jednocześnie duży nacisk kładziemy na kompetencje związane ze znajomością prawa autorskiego, w tym wykorzystania wolnych licencji Creative Commons.

Partner projektu

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy partnera, fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), która wesprze nas w działaniach edukacyjnych i szkoleniowych, jak również podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy z bibliotekami.

logo Centrum Edukacji Obywatelskiej

Cele ogólne:

 • rozwój kompetencji cyfrowych pracowników bibliotek, szkół, domów kultury, pracowników NGO prowadzących szkolenia, edukatorów w zakresie tworzenia online otwartych zasobów w zakresie podstawowym (kursy online i szkolenie lokalne) i rozszerzonym (szkolenie trenerskie)
 • aktywizacja edukatorów poprzez tworzenie własnych otwartych zasobów internetowych
 • zwiększenie znajomości prawa autorskiego, w tym licencji Creative Commons
 • stworzenie trwałego mechanizmu podnoszenia kompetencji na poziomie lokalnym w postaci wyposażenia pracowników bibliotek w Polsce w narzędzia i umiejętności pozwalające na prowadzenie warsztatów z tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych.

Cele szczegółowe:

 • opracowanie otwartego, darmowego kursu online dotyczącego tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych
 • opracowanie scenariuszy warsztatów oraz dobrych praktyk tworzenia i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych
 • stworzenie materiałów i filmów edukacyjnych do samodzielnego wykorzystania przez nauczycieli, bibliotekarzy i edukatorów
 • stworzenie bazy trenerów, doświadczonych w tworzeniu otwartych zasobów edukacyjnych i w prowadzeniu szkoleń w tym zakresie.

Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece jest trzyletnim projektem finansowanym z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa III osi priorytetowej. Dlatego też działania zostały rozpisane długofalowo i będziemy mieli szansę wspierać bibliotekarzy w dłuższej perspektywie.

Co będzie działo się w najbliższym czasie w projekcie:

2021

 • październik – grudzień – szkolenia lokalne z kompetencji cyfrowych
 • grudzień – początek zapisów na 3 edycję kursu online „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece”

2022

 • styczeń – szkolenia lokalne z kompetencji cyfrowych
 • styczeń – marzec – 3 edycja kursu internetowego dla bibliotekarzy i edukatorów
 • marzec – konferencja „Cyfrowa różnorodność

Planowane efekty działań całego projektu

 • kurs internetowy “Otwarta edukacja w bibliotece” do samodzielnego korzystania (1050 osób przeszkolonych w czasie trwania projektu – głównie bibliotekarzy)
 • sieć lokalnych trenerów – 90 osób
 • środowisko lokalne wspólnie tworzące otwarte zasoby edukacyjne – (90 lokalizacji)
 • publikacja z materiałami do samodzielnego wykorzystania “Przewodnik po metodzie”, która zawierać będzie wskazówki, jak samodzielnie stworzyć otwarte zasoby edukacyjne, do wykorzystania w pracy
 • zestaw dobrych praktyk opracowany wraz z narzędziami do samodzielnego wykorzystani
 • zestaw scenariuszy warsztatów (min. 6 scenariuszy) dotyczących tworzenia
 • otwartych zasobów edukacyjnych
 • instruktażowy film animowany prezentujący, jak samodzielnie stworzyć otwarty zasób metodą SpołEd – do wykorzystania przez placówki edukacyjne i biblioteki
 • zestaw 6 webinariów dla bibliotekarzy – w każdym webinarium weźmie udział około 50 osób

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 054 295,62 zł
Projekt dofinansowany ze środków europejskich w wysokości: 1 730 087,37 zł