Przewodnik po metodzie SpołEd

Transformacja cyfrowa – obejmując swym zasięgiem działalność instytucji kultury – spowodowała, że przed bibliotekami stoją wyzwania związane z obecnością w przestrzeni internetowej. Podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród osób pracujących w bibliotekach i innych instytucjach kultury oraz ich użytkowników/czek jest ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, zarówno pracowniczek/ków, jak i instytucji, w których pracują. Metodologia Spółdzielni Otwartej Edukacji (SpołEd) zakłada, że uczestnicy/czki nabywają różnorodne kompetencje w procesie tworzenia własnych zasobów edukacyjnych. Istotnym wsparciem mogą stać się doświadczenia innych edukatorów/ek.

Publikacja opisuje metodę pracy w SpołEdzie i tłumaczy, czym jest otwarta edukacja. Jest też przewodnikiem po prawie autorskim.

Pobierz publikację w formacie PDF.

dobre_praktyki_okładka_cała
Tytuł: dobre_praktyki_okładka_cała