Dobre praktyki SpołEd. Jak uczyć kompetencji cyfrowych w bibliotece

Publikacja skierowana jest do wszystkich bibliotekarzy i bibliotekarek – zarówno tych, którzy mają wysoko rozwinięte kompetencje cyfrowe i wiedzę dotyczącą OZE, jak i tych, dla których jest to zupełnie nowy temat – niezależnie od typu biblioteki. Z dobrych praktyk mogą korzystać również nauczyciele/ki, pracownicy/czki innych instytucji kultury, pracownicy/czki NGO oraz edukatorzy/rki, realizujący działania rozwijające kompetencje cyfrowe osób dorosłych. To wszystko dzięki otwartości zasobów wykorzystanych w ramach opisanych dobrych praktyk, która promuje dzielenie się, wymianę doświadczeń i twórcze wykorzystywanie już istniejących materiałów.

Praktyczny przewodnik jest wsparciem w rozwijaniu kompetencji cyfrowych potrzebnych, by korzystać, tworzyć i dzielić się otwartymi zasobami edukacyjnymi oraz by korzystać z nowoczesnych technologii. To zbiór wskazówek i narzędzi, dostarczający wiedzy, dzięki której zainteresowane osoby będą mogły działać jeszcze lepiej i skuteczniej.

Pobierz publikację w formacie PDF.

dobre_praktyki_okładka_cała
Tytuł: dobre_praktyki_okładka_cała