SpołEd dla klimatu

Zespół projektu: Aleksandra Czetwertyńska, Katarzyna Werner-Mozolewska, Maria Mirecka

Czas trwania: czerwiec-grudzień 2020

Obszary działań: Otwarta edukacja

Więcej: https://centrumcyfrowe.pl/spoled/

Trzecia edycja projektu wspierającego działania wokół otwartej edukacji. W czasie poprzednich edycji pracowaliśmy wspólnie z nauczycielami w ramach projektów "SpołEd - matematyka" oraz "SpołEd - lekcja wychowawcza".

Trzecia edycja projektu poświęcona była pracy z nauczycielami i nauczycielkami wokół tematów związanych z edukacją klimatyczną. Wspólnie zastanawialiśmy się, jak rozmawiać z uczniami o zmianach klimatu, ochronie przyrody, odpowiedzialnej konsumpcji. Przedyskutowaliśmy jakich materiałów edukacyjnych brakuje, jakie przydadzą się nauczycielom w pracy, co zrobić, żeby były przyjazne i skuteczne. To wszystko w atmosferze wzajemnego zrozumienia, dzielenia się i uczenia od siebie. W czasie warsztatów rozmawialiśmy o nowych trendach w edukacji, projektowaniu i tworzeniu materiałów edukacyjnych. W projekcie wzięło udział 15 nauczycieli i nauczycielek.

Materiały stworzone podczas III edycji – „SpołEd dla klimatu” można zobaczyć tutaj.

W Spółdzielni skupiamy się na modelu współpracy przy tworzeniu wysokiej jakości otwartych zasobów edukacyjnych (OZE). Zależy nam na podniesieniu kompetencji uczestników projektu w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji oraz zwiększeniu wiedzy dotyczącej prawa autorskiego, Creative Commons i wolnych licencji.