Changes in the leadership of our organisation

Magdalena Biernat i Aleksandra Janus obejmą stanowiska Dyrektorek Fundacji Centrum Cyfrowe. Alek Tarkowski przestaje być Prezesem Fundacji, ale pozostanie z nią nadal związany - jako przewodniczący Rady Fundacji.

Magdalena Biernat i Aleksandra Janus
Tytuł: Magdalena Biernat i Aleksandra Janus
ccby
Autor: K. Pacholak

Magdalena Biernat i Aleksandra Janus obejmą stanowiska Dyrektorek Fundacji Centrum Cyfrowe. To dla nas nie tylko moment zmian personalnych – wraz z odejściem z zespołu założyciela Centrum Cyfrowego, Alka Tarkowskiego, otwieramy nowy rozdział w naszej organizacji. Z początkiem 2021 roku zmienia się zarówno kierownictwo, jak i struktura Fundacji.

Wprowadzone rozwiązania są dla nas niezwykle ważne, bo chcemy być organizacją, która nie polega wyłącznie na umiejętnościach konkretnych osób, ale stawia na dzielenie się wiedzą, wspólne uczenie się i rozwój zespołu wraz z całą organizacją. Wierzymy, że przekazanie kierownictwa to okazja, by zasilić organizację nową energią i pomysłami. Jesteśmy także przekonani/e, że dzielenie się władzą i przekazywanie jej sprzyja rozwojowi organizacji.

Zmienia się więc dotychczasowy model zarządzania organizacją. W miejsce trzyosobowego zarządu z Prezesem pojawia się nowy model wzmacniający nasze nastawienie na kolektywne zarządzanie, tym razem przez osoby na równych sobie stanowiskach. Ola i Magda — jako Dyrektorki i członkinie Zarządu — współdzielić będą obowiązki i odpowiedzialność, wspólnie kierując organizacją. Jedną z kluczowych wartości zdefiniowanej w naszej nowej strategii organizacji jest współpraca i wierzymy, że powinna być ona odzwierciedlona także w sposobie zarządzania.

Magda od 2017 roku pełniła rolę Dyrektorki Zarządzającej Centrum. Jest doświadczoną kierowniczką projektów IT, zainteresowaną wolnym i otwartym oprogramowaniem, wolną kulturą, domeną publiczną i otwartą edukacją. Ola od początku swojej pracy w Centrum współtworzy zespół Otwartej Kultury, zajmuje się wykorzystaniem technologii w sektorze kultury i sztuki i dba o lepszy dostęp do cyfrowych zasobów dziedzictwa dla wszystkich. Jest także jedną z twórczyń i kierowniczką Pracowni Otwierania Kultury.

Zmieniamy strukturę organizacji w wyjątkowym czasie – ze względu na trwającą pandemię COVID-19 najtrudniejszym w perspektywie lokalnej i globalnej od czasu powstania Centrum. To jednak także moment, w którym Fundacja po 10 latach rozwoju znajduje się w stabilnej sytuacji finansowej i organizacyjnej – 2020 rok zamknęliśmy z największym w historii Fundacji zespołem oraz budżetem. Stajemy także przed nowymi wyzwaniami projektowymi i rozszerzamy naszą działalność.

W 2020 roku rozpoczęliśmy projekt Otwarta Zachęta – nową, flagową inicjatywę Pracowni Otwartej Kultury; Spółdzielnia Otwartej Edukacji otrzymała od Fundacji Hewletta grant na dalszy rozwój Spółdzielni; kontynuujemy naszą współpracę rzeczniczą ze stowarzyszeniem Communia; a w ramach projektu inDICEs będziemy kierować pracami nad rekomendacjami dla rozwoju Jednolitego Rynku Cyfrowego dzięki wykorzystaniu zasobów dziedzictwa. A to tylko część naszych planów.

Alek Tarkowski po 10 latach zakończył pracę w organizacji i przestał pełnić funkcję jej Prezesa oraz członka Zarządu, pozostanie jednak nadal związany z Centrum Cyfrowym w nowej roli – jako przewodniczący Rady Fundacji. Jednocześnie wraz z początkiem roku rozpoczął pracę w Open Future – nowym europejskim think tanku cyfrowym, którego jest współzałożycielem.

Alek Tarkowski
Tytuł: Alek Tarkowski
ccby
Autor: K. Pacholak